Beograd, 26. 01. 2017.

Fakultet za sport je nastavio sa širenjem mreže partnera iz redova visokoobrazovnih ustanova. U cilju realizovanja akademske razmene, učešća nastavnika i studenata u naučnoj, nastavnoj, izdavačkoj, kulturnoj saradnji, potpisan je Sporazum o saradnji sa obrazovnim ustanovama iz Travnika – Fakultetom za tehničke studije i Edukacijskim fakultetom. Ova saradnja će podrazumevati učešće nastavnika i studenata u naučnoj, nastavnoj, izdavačkoj, kulturnoj i drugoj saradnji, a u cilju jačanja obrazovnih odnosa, razvoja naučnih istraživanja, ostvarivanju kulturnog i intelektualnog kapaciteta i iskorišćavanja dostignuća ustanova visokog obrazovanja u oblasti nauke.

Sporazum je u ime Fakulteta za sport potpisala dekanka, prof. dr Ivanka Gajić, a ispred travničkih fakulteta prof. dr Damir Ahmić.

dsc_0015

Akademske ustanove su se obavezale Sporazumom da će partnerski sarađivati na zajedničkim naučnim istraživanjima, naučnim projektima vezanim za unapređenje nastavnog procesa i organizovanju zajedničkih međunarodnih konferencija. Poseban akcenat će biti stavljen na razmenu studenata i nastavnog osoblja, kao i razmenu iskustva nastavnih aktivnosti i rezultata naučnih istraživanja.

Fakultet za sport je od samog osnivanja težio posebnom razvoju načno-istraživačke delatnosti, što odslikavaju i ozbiljni napori koji su uloženi u organizaciju naučnih i stručnih skupova, kao i međunarodnih konferencija. Nadamo se da će ovakve aktivnosti biti dodatno obogaćene u saradnji sa našim novim partnerima iz Travnika.