Beograd, 13.10.2014. godine.

Prethodnog vikenda je delegacija Fakulteta za sport, predvođena predsednikom Saveta, gospodinom Bojanom Sekulićem i prodekanom za nastavu, profesorom Brankom Boškovićem, boravila u Sofiji, u bugarskoj Nacionalnoj sportskoj akademiji „Vasil Levski“ (www.nsa.bg), koja je bila domaćin i organizator dva značajna međunarodna naučna skupa, IX Evropskog kongresa FIEP (International Federation of Physical Education) i VII Međunarodnog naučnog kongresa „Sport, stres, adaptacija“. Oba događaja su  objedinjeno nazvana „Phisical Education and Sport – Competences for Life“ (www.fiep2014sofia.com).

 

Poseta NSA „Vasil Levski“ je imala višestuku osnovu. Pored učešća profesora i saradnika Fakulteta za sport u radu pomenutih skupova, objavom svojih originalnih naučnih radova, delegaciju našeg fakulteta je primio rektor NSA „Vasil Levski“ prof. dr Penčo Gešev sa saradnicima, prof. dr Nikolajem Izovim, prorektorom za nastavu, prof. dr Danijelom Daševom, prorektorom za nauku, projekte i međunarodnu saradnju i prof. dr Simeonom Jordanovim, zamenikom dekana Trenerskog fakulteta, sa kojim Fakultet za sport ima direktnu saradnju. Tom prilikom su dogovorene naredne konkretne aktivnosti kojima će međusobna saradnja dveju sportskih i naučno-obrazovnih institucija biti unapređena. S tim ciljem profesorka Daševa će biti gost Fakulteta za sport 30. oktobra ove godine, kada organizujemo 1.Međunarodnu naučnu konferenciju „Sport, zdravlje, životna sredina“, kao jedan od uvodničara i član Naučnog odbora konferencije. Dogovorena je i tešnja saradnja u oblasti izdavaštva kao i priprema zajedničkog naučnog skupa. Razgovarano je i o međusobnoj razmeni studenata na master studijama, koja će se realizovati od naredne školske godine.

 

Na marginama konferencije delegacija Fakulteta za sport je imala razgovore i sa predstavnicima drugih evropskih visokoškolskih institucija iz oblasti sporta, u vezi sa mogućnostima za uspostavljanje međusobne saradnje. Uspostavljeni su i kontakti sa nekim od najeminentnijih evropskih stručnjaka iz oblasti trenažnih tehnologija. Jedan od njih je Frenk Dik (Frank Dick), dugogodišnji trener i direktor britanske atletske reprezentacije, iz vremena Dejlija Tompsona, Sebastijana Koa i Stiva Oveta, osnivač i predsednik IAAF akademije i predsednik Evropske atletske trenerske organizacije, jedan od vodećih svetskih motivacionih govornika i trenera (www.frankdick.co.uk). Sa zadovoljstvom je prihvatio poziv da poseti Beograd i održi predavanje na Fakultetu za sport. Termin predavanja će biti definisan nakon usaglašavanja sa krovnim srpskim sportskim organizacijama, kako bi mu prisustvovao što veći broj domaćih trenera i sportskih radnika.

 

Fakultet za sport će nastaviti da intezivira međunarodnu saradnju, da širi krug partnera i prijatelja van granica naše zemlje. Za prvu polovinu novembra najavljujemo novo partnerstvo. Delegacija Fakulteta za sport putovaće u Budimpeštu, biće gost Univerziteta za fizičko vaspitanje (www.tf.hu) koji je prihvatio našu inicijativu za uspostavljanje saradnje. Sigurni smo da će biti obostrano korisna i uspešna.