Poslovi organizacije sportskih događaja, upravljanja sportskim savezima, organizacijama i klubovima, zatim rukovođenje sportskim objektima i sve popularnijim fitnes centrima, spadaju među najdinamičnije, najinteresantnije i najtraženije poslove na tržištu rada, posebno među ljubiteljima sporta. Kao visokoobrazovna ustanova čija je matična oblast sport, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, poseduje izuzetno kvalitetan studijski program Menadžment u sportu.

Ovaj studijski program traje četiri godine, a njegovim završetkom stiče se zvanje diplomirani menadžer u sportu, kao i 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova). Menadžment u sportu je studijski program koji je organizovan po Bolonjskoj deklaraciji i podrazumeva interaktivnu nastavu u malim grupama, mentorski rad, organizovanje radionica, panela, seminara, klinika, izradu projekata i realizaciju praktične nastave.

O kvalitetu studijskog programa Menadžment u sportu, ali i Fakulteta za sport kao visokoobrazovne ustanove, svedoči i podatak da je Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a na osnovu Zakona o visokom obrazovanja, nedavno dobijena nova sedmogodišnja reakreditacija ustanove i studijskih programa.

Izuzetna vrednost studijskog programa Menadžment u sportu sastoji se u činjenici, da za vreme trajanja osnovnih akademskih studija studenti izučavaju predmete iz četiri naučna polja i čak 13 naučnih oblasti. Obuhvaćene su oblasti menadžmenta, marketinga i sponzorstva u sportu, prava u sportu, upravljanja kvalitetom u sportu, sportskim objektima, organizacijama, takmičenjima, kao i oblasti liderstva u sportu, psihologije sporta, ekonomike sporta, bezbednosti u sportu, industrije sporta i drugih relevantnih sadržaja savremenog sporta i menadžmenta u sportu.

Shodno tome, studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima menadžera u sportskim organizacijama, menadžera sportskih objekata i sportskih događaja, menadžera marketinga sportske organizacije ili sportskog centra, menadžera u rekreaciji i fitnes centrima, menadžera za organizovanje sporta u obrazovnim institucijama, PR menadžera sportskih organizacija i klubova, menadžera u sportskoj industriji, kao i u drugim državnim i nevladinim institucijama.

Izuzetno kvalitetan nastavni kadar je ono što Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ odvaja od ostalih fakulteta, ne samo kada je u pitanju ovaj studijski program. Reč je o dokazanim stručnjacima, autorima velikog broja naučnih radova, ali i nastavnicima koji imaju bogato iskustvo iz prakse, kao rukovodioci sportskih saveza, raznih sportski organizacija, ali i organizatori brojnih sportskih takmičenja.

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ partner je sa preko 80 granskih sportskih saveza, sportskih organizacija i klubova. Potpisani ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji omogućavaju našim studentima priliku za stručnu praksu i sticanje dragocenog iskustva. Neke od najuspešnijih akcija koja su realizovane sa našim partnerima bile su učešće naših studenata kao volontera u organizaciji Fajnal-fora košarkaška Evrolige 2018. godine u Beogradu, kao i kreativna radionica koja je organizovana u saradnji sa KK Crvena zvezda, gde je budućim brucošima i našim studentima, kroz teorijski i praktičan deo predstavljena organizacija samog kluba i jednog konkretnog događaja, odnosno evroligaške utakmice protiv Fenerbahčea.

Značajan ugled u oblasti menadžmenta u sportu Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ stekao je organizacijom međunarodne naučne konferencije „Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“, koja je realizovana u saradnji sa Nacionalnom sportskom akademijom „Vasil Levski“ iz Sofije.

Takođe, na čast Fakluteta za sport služe i brojni dokazani i uspešni sportski radnici koji su znanje i zvanje diplomiranog menadžera u sportu stekli upravo na našem Fakultetu. Među njima su: Jugoslav Vasović, nekadašnji proslavljeni vatepolista sada direktor vaterpolo kluba Radnički iz Kragujevca, Nataša Kovačević, nekadašnja košarkašica koja je angažovana u marketingu Košarkaškog saveza Srbije, Filip Suntrulić, koji je bio generalni menadžer KK Crvena zvezda, Aleksandar Todorović, dugogodišnji direktor komunikacija i PR-a košarkaške ABA lige, Marko Nikolovski, direktor fudbalskog kampa Deki5, Miroslava Najdanovski, nekadašnja reprezentativka u plivanju koja je radila u Olimpijskom komitetu Srbije i mnogi drugi…

Poslednjih godina Beograd i Srbija su sve češće domaćini i organizatori velikih sportskih događaja, pa je samim tim potreba za obrazovanim i kvalitetnim menadžerima u sportu i njihovom zaposlenju sve veća. Zato ne propustite priliku, ostvarite svoje ambicije, popunite predupsinu prijavu i na Fakultetu za sport, steknite znanje za medalje.