Rođen je 26.10.1960. godine u Bačkom Dobrom Polju, a srednjoškolsko obrazovanje je stekao u gimnaziji ˝Jovan Jovanović Zmaj˝ u Novom Sadu.  Višu ekonomsku-komercijalnu školu Univerziteta u Novom Sadu je završio 1991. godine, a diplomu diplomiranog ekonomiste stekao je na Privrednoj akademiji u Novom Sadu 2011. godine.

Dalje usavršavanje je nastavio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na kojem 2012. godine dobija zvanje ekonomista-master. Doktorsku disertaciju je odbranio je 13.03.2019 god. na Univerzitetu poslovnih studija u Banja Luci pod nazivom: “Strategija upravljanja kreditnim rizicima u funkciji rasta vrednosti banke“ i stekao diplomu doktora ekonomskih nauka. Uporedo je upisao i doktorske studije na Fakultetu za sport i turizam (TIMS) u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju je odbranio 16.12.2015 pod nazivom: „Modeli upravljanja u uspešnim fudbalskim klubovima“, pod mentorstvom prof.dr Milana Nešića.

Uporedo sa obrazovanjem i usavršavanjem aktivno se bavio fudbalom. Bio je omladinski i olimpijski reprezentativac stare SFRJ. Ukupno je na saveznom rangu kao senior igrao 15 godina. Po okončanju aktivne fudbalske karijere uspešno se bavio fudbalskim suđenjem 12 godina sa najvišim zvanjem – Savezni sudija – sudija I kategorije. U poslednjih 12 godina je imenovan za predsednika fudbalskih sudija grada Novog Sada, člana Izvršnog odbora fudbalskih sudija Vojvodine, predsednika Fudbalskih sudija Vojvodine, potpredsednika Fudbalskih sudija R.Srbije, potpredsednika Fudbalskog saveza grada Novog Sada.

Od 2005. godine obavlja poslove na poziciji fitnes instruktora UEFA i FIFA, kao specijalista za fizičku pripremu i proveru fudbalskih sudija, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Od 2002. godine je i predsednik Komisije za fizičku proveru Fudbalskog saveza Srbije. Učestvovao je na preko 15 seminara iz oblasti fizičke pripreme i provere fudbalskih sudija, koje je organizovala Evropska i Svetska fudbalska Federacija.

Od  pre dve godine obavlja i funkciju člana Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije i člana Odbora za hitna pitanja Sportskog saveza Srbije.

Termin konsultacija:

E-MAIL: radakovic.milan@fzs.edu.rs