Rođen je 4. novembra 1973. godine u Beogradu

OBRAZOVANJE

1988-1992 Prva ekonomska škola, Beograd;

1993-2000 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, diplomirao na temu Predlog programa zimovanja za učenice osnovnih škola;

2013 odbranio magistrarsku tezu Primena funkcionalnog metoda u razvoju snage mišića trupa kod učenika starijih razreda u osnovnoj školi, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu;

2016 odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Praćenje razvoja repetitivne snage mišića trupa pod uticajem dva različita metoda vežbanja kod učenika starijih razreda osnovne škole, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu.

RADNO ISKUSTVO

1999 i dalje: Musculus Lux i F –gym, Beograd, personalni fitnes trener;

2000-2001: Dečija predškolska ustanova i vrtić „Crvena zvezda“ – stručni saradnik za fizičko vaspitanje;

2001-2012: OŠ „Filip Višnjić“ u Beogradu, nastavnik fizičkog vaspitanja;

2012 i danas – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Srbije, savetnik koordinator u Centru za razvoj programa i udžbenika.

UČEŠĆE U PROJEKTIMA, STRUČNIM KOMISIJAMA i TIMOVIMA

– Koordinator radne grupe za Pripremu predmetnih ishoda iz premeta Fizičko vaspitanje u osnovnom obrazovanju, gimnaziji i opštem obrazovanju učenicau srednjim stručnim školama, u oviru projekta IPA 011 (2014/15);

– Koordinator radne grupe za izradu Metodičkog uputstva nastavnicima za realizaciju ishoda i dopunu liste ishoda za oblast Fizičko vaspitanje. „Razvionica“, projekat IPA 011 (2015);

– Član stručnog tima za Praćenje i unapređivanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja (2014);

– Član komisije za pripremu Analize usklađenosti programa za osnovnu školu sa sa obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja (2013/14);

– Koordinator je radne grupe za Pripremu predloga normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava potrebnih za ostvarivanje plana i programa obrazovanja i vaspitanja u osnovnoj školi, za predmet Fizičko vaspitanje (2014);

– Član komisije za odobravanje programa kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika fizičkog vaspitanja od 2014 i dalje;

– Član tima autora za pisanje Strategije razvoja školskog sporta Republike Srbije.(2015);

– Član tima autora za pisanje Plana razvoja sporta u Beogradu (2015);

– Član Interresorne radene grupe za implementaciju programa  za sticanje kompetencija uenika i dece u oblasti zaštite i spasavanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2015);

– Član radne grupe za pripremu dokumenta Standardi kompetencija za profesiju stručnog saradnika i njegovog profesionalnog razvoja (2015);

– Član tima za pripremu Pravilnika o planu udžbenika (2015);

– Član tima za pripremu Predloga standarda kvaliteta udžbenika (2015);

– Član radne grupe za pripremu i razvijanje vaspitnog modela u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole (2016);

– Član tima Ministarstva omladine i sporta za pisanje Pravilnika iz oblasti školskog sporta (2018);

– Član komisije za Licenciranje nastavnika, Minstarstvo prosevete, nauke i tenološkog razvoja;

– Član Nacionalne stručne komisije iz oblasti predškolkog i školskog porta, Ministarstvo omaldine i sporta/Savez za školski sport Srbije.

– Koordinator radne grupe za izradu Predloga nastavnog plana i programa za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2017);

– Koordinator i koautor projekta Pokrenimo našu decu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akvavive i Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta (2017);

– Koordinator radne grupe za izradu nastavnog programa nastave i učenja za Fizičko i zdravstveno vaspitanje, za prvi i drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja;

– Koordinator radne grupe za pisanje Stručnog uputstva o organizovanju obaveznih fizičkih aktivnosti učenika (2017);

– Koordinator radne grupe za izradu nastavnog programa za predmet Fizičko i zdravstveno vaspitanje, za gimnaziju (2018);

– Koordinator radne grupe za pisanje izbornog programa Zdravlje i sport za prvi i drugi razred gimnazije (2018).

– Koordinator radne grupe za obuke nastavnika„Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u srednjim školama;

– Koordinator radne grupe za izradu programa nastave i učenja za Sportsku gimnaziju za predmete Sport i zdravlje i Teorija sporta i trening (2020/21);

– Koordinator radne grupe za izradu programa nastave i učenja za više profila srednjih stručnih škola (2020/21);

– Član radne grupe za Reviziju obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja; Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2020/21).

ČLANSTVO U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

– Osnivač i predsednik Udruženja pedagoga fizičke kulture opštine Palilula (2004-2006);

– Sekretar Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograda, član Upravnog odbora (2015-2019);

– Predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

OSTALE AKTIVNOSTI

– Recezent udžbenika za Fizičko vaspitanje za učenike III i IV razreda osnovne škole, izdavač „Škola plus“;

– Mentor studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji pohađali pedagošku praksu u okviru predmeta Metodika fizičkog vaspitanja;

– Mentor studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji pohađali stručnu praksu u okviru predmeta Rekreacija;

– Objavio preko dvadeset radova u Zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih naučnih skupova i časopisima iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta;

– Kooautor Priručnika za fizičko vaspitanje u prvom ciklusu obrazovanja i vaspitanja; Škola plus, Beograd (2017);

– Pozivni predavač na Letnjoj školi Pedagoga fizičke kulture 2016, 2017, 2018 i 2019. g

– Pozivni predavač na grupi za master studije Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum (2018).

– Koordinator Erasmus plus sport za program „Evropski školski sportski dan“ za Srbiju;

NAGRADE I PRIZNANJA

– Nagrada grada Beograda za Doprinos razvoju školskog sporta (2012);

– Priznanje Društva pedagoga fizičke kulture Srbije za Doprinos i saradnju u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja nastavnika fizičkog vaspitanja (2016).

SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA I STRUČNE LITERATURE

1.Višnjić, D., Ilić, J., Martinović, D., Marković, M. (2011). Gender and Age Differences in the Achievements and Motivation for Engagement in Physical Education in Elementary School. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, Vol. XI, ISSUE 2 Supplement, pp. 562 – 568.

2.Dragoljub Višnjić, Jelena Ilić, Dragan Martinović, Miroslav Marković: Gender and age differences in the achievements and motivation for engagement in physical education in elementary school, Perspectives in Physical Education and Sport:  International Scientific Conference, 11th edition, 20-21 May 2011, Constanta :. Constanta: Ovidius university press, 2011, str. 56.

3.Marković, M., Višnjić, D., Marković, Ž. (2013): Application of „Functional“ Method in Trunk Muscule Strenght Development in Primary School Seventh From Students, Novi Sad, Conference proceedings; str. 309.

4.Marković, M: Aktuelni problemi bavljenja sportom dece učenika osnovne škole, Beograd 11-12 Decembra 2012, Zbornik radova. Str. 200.

5.Marković, M,. Višnjić, D. Ilić, J. (2011): Application of „Functional“ Method of core Muscule Strenght at Primary School Students; Conference proceedings str.62.

6.Marković, M. (2010) Obesity-an epidemic or pandemic; Belgrade International scientific conference; Conference proceedings str.376.

7.Marković, M,. Višnjić, D., Marković Ž. (2012): Application of „Functional“ Method in Trunk Muscule Strenght Development in Primary School Sixth From Students, Banjaluka, Conference proceedings; str. 220-225.

8.Marković, M., Višnjić, D. (2014): Analitički prikaz Bukvara za fizičko vaspitanje za prvi razred osnovne škole; Monografija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; str. 62-63.

9.Marković, M., Petrović, G., Jocić, V., Trujkić, M., Petrović, M. (2014): Predlog normativa opreme i prostora kabineta za koretivno- pedagoški rad u osnovnoj školi, Beograd, SPOFA Konferencija, Zbornik radova. Str 89.

10.Marković, M., Petrović, G., Jocić, V., Trujkić, M., Petrović, M. (2014): Predlog normativa opreme i prostora kabineta za koretivno- pedagoški rad u osnovnoj školi, Beograd, SPOFA Konferencija, Zbornik radova. Str 98.

11. Marković, M,. Višnjić, D., Ugraković, D. (2015): Primena „Core“ trening metoda u razvoju snage mišića trupa kod učenika šestog razreda osnovne škole. Sprot – nauka i praksa, Beograd.

12.Mitić, D., Marković, M., Banićević, D., Kebin, V., Petrović, G., Stanković, B. (2015): Strategija razvoja školskog sporta u Republici Srbiji. Savez za školski sport Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta.

13.Mitić, D., Dopsaj, M., Atanasov, D. Marković, M. Petrović, G., i sar.:Plan razvoja sporta u Beogradu (2015). Gradski sekretarijat za omladinu i sport, Beograd

14.Bojan Mitrović, B., Marković, M., Pantelić, S., Herodek, K. (2015): Razlike u motoričkim sposobnostima učenika srednjih škola iz gradskih i seoskih područja opštine Lebane. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd 11-12 decembra 2015, Zbornik radova.

15.Marković, M. (2015): Primena „funkcionalnog“ metoda u razvoju snage mišića trupa kod učenika starijih razreda u osnovnoj školi. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja,, Beograd.

16.Marković, M,. Višnjić, D. (2018): Mišljenja nastavnika o programima fizičkog vaspitanja u starijim razredima osnovne škole kao osnova za njihovo inoviranje, Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu br. 2. Učiteljski fakultet, Beograd. (M 24 – rešenje Mnistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 0352-0334);

17.Stijepović, V., Marković, M., Siniša Karišik (2018): SPORTS AT SUN IN THE TEACHING PHYSICAL AND HEALTHY RESEARCH PROGRAM, Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI веке [Электронный ресурс]: сборник материалов XI международной научно-практической и учебно-методической конференции (Москва, 20–21 июня 2018 г.). Стр. 132.

18.Vlado Stijepovic, Ljubisa Lilic, Miroslav Markovic (2018): Role of sports on snow as cultural education factor in children and youth; Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI веке [Электронный ресурс]: сборник материалов XII международной научно-практической и учебно-методической

19. Marković M., Ilibašić S., Davidović A. (2019): Current problems of organizing school sports in belgrade – Atuelni problemi organizacije školskog sporta u Beogradu; Visoka sportska i zdravstvena škola, pozivno predavanje, III Naučna konferencija; Zbornik radova, str. 22; ISBN: 978-86-83687-27-5

20.Mark ović, M. (2019): Gojaznost – trenutni problem učenika osnovne škola, Fakultet sporta i fizčkog vaspitanje Univerziteta u Prištini, Zbornik radova, str 101;

21.Urednik i lektor Priručnika za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja; Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2019), Beograd, ISBN 978-86-87137-66-0;

22.Nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, koautor, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, ISBN 978-86-17-20051-8.