Savet Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ i ove godine, već po tradiciji, nagradio je svoje najbolje studente. Sa željom da dodatno podstakne i motiviše želju za radom i učenjem, ali i vrednuje uloženi trud, sedmoro najuspešnijih studenata nagrađeno je umanjenjem školarine. Na predlog Nastavno naučnog veća, Savet Fakulteta za sport je doneo odluku i nagradio:

Elena Deleva

Elenu Delevu – studentkinju četvrte godine na studijskom programu Sportsko novinarstvo, koja je položila sve ispite prosečnom ocenom 10, umanjenjem školarine u iznosu od 500 evra;

 

 

 

Vasilije Dedeić

Vasilija Dedeića – studenta druge godine na studijskom programu Sportsko novinarstvo, koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 10, umanjenjem školarine u iznosu od 500 evra;

 

 

 

Marko Čulić

Marka Čulića – studenta četvrte godine na studijskom programu Menadžment u sportu, koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 10, umanjenjem školarine u iznosu od 500 evra;

 

 

 

Stefan Uzunović

Stefana Uzunovića – studenta četvrte godine na studijskom programu Menadžment u sportu, koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 10, umanjenjem školarine u iznosu od 500 evra;

 

 

 

Luka Starčić

Luku Starčića – studenta druge godine na studijskom programu Menadžment u sportu, koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 9,62 umanjenjem školarine u iznosu od 300 evra;

 

 

 

 

Petar Koprivica

Petra Koprivicu – studenta druge godine na studijskom programu Trener u sportu, koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 10, umanjenjem školarine u iznosu od 500 evra i

 

 

 

David Mladenović

Davida Mladenovića – studenta četvrte godine na studijskom programu Trener u sportu koji je položio sve ispite prosečnom ocenom 9,47, umanjenjem školarine u iznosu od 300 evra.

 

 

 

Ovogodišnjim laureatima prof. dr Vladimir Koprivica, v.d. dekana Fakulteta za sport je poručio:

– Nastavite da budete tako dobri i ne prestajte naporno da radite. Jer, svaki uspeh je i neka vrsta obaveze, a nije lako kada si uspešan da se i zadržiš na tom nivou. Kažu da je atleta onaj koji traje, ali i uspešan čovek je samo onaj koji traje. Budite uvereni da će ovaj vaš rezultat zavidnima biti udarac, a onim pravim ljudima poziv da urade nešto slično. Pred vama je još veliki put i zato vam ja želim svaku sreću – poručio je ovogodišnjim laureatima prof. dr Vladimir Koprivica, v.d. dekana Fakulteta za sport.

Nagrađeni studenti izrazili su veliku zahvalnost:
– Veoma mi je drago da se na Fakultetu za sport ceni uloženi trud, a ovim gestom nas i dodatno uče da se vredan rad zaista isplati – kaže jedan od nagrađenih studenata Vasilje Dedeić, a na njegovu priču se nadovezuje Luka Starčić:

 

Prof. dr Vladimir Kprivica u razgovoru sa nagrađenim studentima

– Za svaku pohvalu je odnos koji Fakultet za sport ima prema svojim studentima. Nagrada koju smo dobili to potvrđuje, one je dragocena i svakako veliki podstrek za nastavak studija.

David Mladenović, student četvrte godine na studijskom programu Trener u sportu uz zahvalnost na nagradi naglašava i…
– Fakultet za sport zaista ima sluha za studente i to sam osetio na ličnom primeru. Dve godine sam bio u prilici da radim u Americi, a moje studije ni na koji način nisu trpele zbog toga, jer mi je odlukom Fakulteta bilo omogućeno da ispite polažem u predroku. Sa druge strane, mojoj devojci koja studira na drugom fakultetu to nije bilo omogućeno i ona nije mogla da putuje sa mnom. Boravak i rad u Americi za mene je bio veliko životno iskustvo i sve to ne bih stekao da nisam imao podršku i razumevanja Fakulteta za sport što je zaista za svaku pohvalu.

Marko Čulić, student četvrte godine Menadžmenta u sportu posebno ističe:

– Iskoristiću ovu priliku da se u ime svih mojih kolega studenata zahvalim pokojnoj dekanki Ivanki Gajić koja je zaista na specifičan način vodila računa o svima nama. U svakom trenutku tačno je znala sve informacije o toku naših studija. Bila je mnogo više od dekanke, kao da nam je bila razredna. Taj odnos koji je imala prema nama, bar meni lično, je na neki način dodatno doprineo da rezultat tokom studija bude maksimalan.

– Raduje me činjenica da se nalazim u društvu najboljih i potrudiću se da tu i ostanem do kraja studija. Moram da pohvalim rad na Fakultetu, uslove koje imamo, jer smo u prilici da steknemo ne samo veliko teorijsko znanje već i praktično iskustvo kroz učešće u raznim projektima, ali i mogućnošću da kroz predavanja eminentnih gostujućih predavača naučimo mnogo toga. Sve to je na neki način utkano u naš rezultat i to svakako treba istaći – zaključila je Elena Deleva, studentkinja četvrte godine na studijskom programu Sportsko novinarstvo.