Ideja o potrebi primene nauke u sportu danas je postala prisutnija i neophodnija u javnosti više nego ikada pre. Postajemo svesni da nauka sve dublje i primetnije prodire u sport. Ta činjenica bila je dovoljan motiv i nama sa Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ da sa mladalačkim entuzijazmom i zrelim stručnim referencama pokrenemo 2014. godine jedan ovakav časopis. U njemu su se na svojevrsnom randevuu našli nauka i sport, u obostranoj sprezi sa medijima, kao agensima njihove naglašene artikulacije, što se već događa u obrazovnom procesu na našoj visokoškolskoj ustanovi. Naš časopis „Sport i biznis“ našao je svoje mesto na listi kategorisanih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2019. godinu. Kategorija koja mu je dodelјena je M54 i nosi 2 boda.

Osnovna ideja vodilja i koncept našeg pristupa će i dalje uvažavati, na jednoj strani, one naučne ciljeve koji su fokusirani na postizanju vrhunskih rezultata, pomeranju granica izdržljivosti sportista u svojim nastojanjima i što efikasnijem saniranju i lečenju povreda koje ih mogu sprečiti na tom putu, ali istovremeno, na drugoj strani, ne zanemarujući njenu humanističku dimenziju u borbi protiv zloupotrebe sporta i sportista. Trudeći se da se i na stranicama našeg časopisa, kroz autorske tekstove reflektuje utisak o naglom razvoju nauke u sportu u novije vreme, želimo da doprinesemo popularizaciji novih naučnih saznanja, a istovremeno i smanjimo raskorak između njih i onih koji to treba da primene u praksi.

Na linku u nastavku možete pogledati celu listu http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/12/Kategorizacija-naucnih-casopisa-2019.-1.pdf