U Rektoratu Univerziteta u Beogradu 11. februara održana je promocija novih doktora nauka. Diplomu doktora nauka u sportu i fizičkom vaspitanju primio je i mladi profesor našeg Fakulteta dr Adam Petrović. Diplomu su mu uručili prorektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Gordana Ilić i dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja prof. dr Saša Jakovljević.

Dr Adam Petrović od ove školske godine predaje na našem Fakultetu na Katedri za trenere u sportu na predmetu osnovnih akademskih studija Antropomotorika i predmetu master akademskih studija Teorijske osnove sorta i sportskog treninga.

 Mentor doktorske disertacije Adama Petrovića bio je prof. dr Vladimir Koprivica.