Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, osim što je pouzdan partner više od 80 granskih sportskih saveza, sportskih organizacija i medijskih kuća u Srbiji, konstantno proširuje i svoju međunarodnu saradnju. Posle članstva u Evropskoj platformi za sportske inovacije (EPSI), potpisanih sporazuma sa srodnim fakultetima iz Rusije, Kine, Poljske, Bugarske, Rumunije… otvaraju se mogućnosti za saradnju i sa Izraelom i to u oblasti stručnog osposobljavanja.

Upravo sa tom idejom u poseti Fakultetu za sport bio je generalni direktor Izraelskog sportskog koledža dr Gaj Mor. O aktivnostima i radu našeg Fakulteta Dr Mor je dobio sve preporuke od predsednika izraelskog Saveza za dizanje tegova koji je u redovnom kontaktu sa našim profesorom Milanom Mihajlovićem, koji je na čelu srpskog Saveza za dizanje tegova.

– U planu je da se naprave zajednički programi za operativne trenere, menadžere, instruktore i sudije koji bi bili podržani od strane srpskih i izraelskih granskih sportskih saveza. Stručno osposobljavanje bi se vršilo po unicifiranom programu, drugog i trećeg nivoa osposobljenosti (120 i 240 časova), gde bi naši profesori i stručnjaci iz raznih granskih sportskih saveza sproveli završne ispite u Izraelu nakon završene nastave. Planira se saradnja u više od 15 sportova – objasnio je mr Aco Gajević, šef departamana za neformalne edukacije.