Nakon trogodišnjeg prekida izazvanog pandemijom, Fakultet za sport vodeći se prethodnim dobrim odzivima nastavlja sa organizovanjem naučnih konferencija. Od osnivanja do danas, održano je više od deset međunarodnih naučnih konferencija.

Najposećenija je uvek bila konferencija „Sport, zdravlje i životna sredina“ u kojoj je veliki broj autora delio sa nama aktuelna saznanja i iz nauka srodnih sportu. Konferenciju „ Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“ organizovali smo uz podršku Nacionale sportske akademije „Vasil Levski“ iz Sofije vodeći računa da se uvek bavimo aktuelnim temama zaštite sportista i posetioca sportskih takmičenja.

U dva navrata, organizovali smo i naučnu konferenciju „Žene i sport“ baveći se pitanjima rodne ravnopravnosti u oblasti sporta i primerima dobre prakse kod nas i u svetu. Učesnici i govornici naših konferencija uvek su bile eminentne ličnosti iz svih oblasti koje imaju dodir sa sportom.

Prateći trag dosadašnje uspešne akademske prakse, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ pokreće novu naučnu konferenciju pod nazivom „Sport, mediji i biznis“. Prva konferencija biće održana 13. i 14. oktobra ove godine.

Prof. dr Dejan Dašić, predsednik naučnog odbora konferencije „Sport, mediji i biznis“ govorio je o značaju ovog događaja.

„Naučne konferencije o sportu igraju ključnu ulogu u okupljanju naučnika, istraživača, trenera i sportista kako bi razgovarali o najnovijim dostignućima u nauci o sportu i fizičkom vaspitanju. Takve konferencije pružaju priliku svim zainteresovanim stranama da razmene ideje, podele informacije o svojim istraživanjima i identifikuju inovativna rešenja za neke od kritičnih izazova sa kojima se sport danas suočava. Učešćem na ovim konferencijama, učesnici mogu dobiti saznanja o novim alatima, pristupima i tehnologijama koje im mogu pomoći da poboljšaju svoje performanse i postignu svoje ciljeve u svojim oblastima“, istakao je Dašić.

Naučne konferencije su po rečima prof. dr Dašića naročito važne da bi se premostio jaz između teorije i prakse.

„Takođe, naučne konferencije o sportu mogu odigrati ključnu ulogu u promovisanju sportske nauke kao oblasti studija i profesije. Okupljajući profesionalce iz različitih sredina i disciplina, ove konferencije mogu pomoći da se premosti jaz između teorije i prakse i stvore nove mogućnosti za saradnju i razmenu znanja. Oni takođe mogu da inspirišu nove generacije sportskih naučnika i istraživača da istraže nove ideje, uhvate se u koštac sa novim izazovima i doprinesu razvoju ove fascinantne oblasti. Učešće na ovoj konferenciji najavili su eminentni profesori iz ove oblasti, o čemu će biti više informacija u narednom periodu.“

Radujemo se susretu sa starim prijateljima i nadamo se da ćemo taj krug proširiti ove godine. Pozivamo sve zainteresovane da prate informacije o našoj konferenciji i da uzmu učešće u istoj.