Nacionalna sportska akademija „Vasil Levski“ iz Sofije u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, organizuje onlajn šestu naučno-stručnu konferenciju „Sport i bezbednost“ 17. juna.

Konferencija ima za cilј da objedini naučna znanja stečena od strane nacionalne i međunarodne naučne zajednice iz oblasti sportske bezbednosti, kako bi se omogućile stručne diskusije o aktuelnim strategijama nacionalnih i međunarodnih organizacija koje su odgovorne za prevenciju i zaštitu bezbednosti u sportu.

Teme koje će biti predstavlјene i o kojima će se diskutovati na Konferenciji su među najaktuelnijim temama u vezi sa sportom i različitim aspektima bezbednosti – socijalne, psihološke, organizacione i obrazovne mere koje obezbeđuju javni red i bezbednost u sportu, efikasno suočavanje i suzbijanje pandemija i terorističkih pretnji na sportskim događajima, suzbijanje huliganizma i rasizma u sportu, antidoping mere, tehnike suočavanja i lične bezbednosti itd. Nadamo se aktivnom i vrednom doprinosu svih onih koji imaju naučna i praktična interesovanja za ove teme.

VAŽNI DATUMI

10. maj 2021. rok za registraciju za učešće sa apstraktom

20. maj 2021. rok za predaju radova

21. maj 2021. rok za uplatu kotizacije za učešće sa radom ili prezentacijom

*Zbornik radova sa Konferencije biće objavlјen i dostavlјen svim registrovanim učesnicima koji su platili kotizaciju.

Važno! Do 11. juna 2021. godine, svako ko želi da učestvuje na Konferenciji bez objavlјivanja i predaje naučnog izlaganja (referata) može se registrovati tako što će u formularu za registraciju navesti da će učestvovati na Konferenciji bez publikacije ili prezentacije.

Prijava apstrakata se vrši putem linka https://sportandsecurity.nsa.bg/english-version/ gde se u gornjem desnom uglu nalazi dugme Registration.

Konferencija “Sport I bezbednost” je nastavak uspešne saradnje Fakulteta za sport I NSA “Vasil Levski”, koja je uspostavljena još 2014. godine. Odličan zajednički rad je još više produbljen trilaterarnim dogovorom u koji je pored Fakulteta za sport I NSA “Vasil Levski” uključen i Državni Univerzitet “G.R. Deržavin” iz Tambova (Rusija).