Rođen je 19. juna 1976. godine u Novom Sadu.

Obrazovanje:

 • 1983-1991 Završio Oglednu Osnovnu školu «Đorđe Natošević» sa odličnim uspehom.
 • 1991-1994 Završio tri razreda Gimnazije «Isidora Sekulić» u Novom Sadu sa odličnim uspehom.
 • 1994-1995 Pohađao i završio «Los Gatos High School» u Kaliforniji (USA).
 • 1996-2001 Pohađao i završio Univerzitet «Braća Karić» u Beogradu, smer:Trgovina i Bankarstvo.
 • 2001-2004 Pohađao i završio Poslediplomske studije na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, smer: Industrijski Menadžment.
 • 2005-2007 Pisanje Magistarske teze sa temom: “Analiza uloge Offshore kompanija u globalnim privrednim tokovima”
 • Magistrirao na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, dobio zvanje Magistra Industrijskog menadžmenta.
 • 2008-2010 Pisanje Doktorske teze sa temom “Upravljanje promenama u sportskim centrima u AP Vojvodini” na «Alfa» Univerzitetu za Menadžment u Sportu u Beogradu.
 • Doktorirao na «Alfa» Univerzitetu Fakulteta za Menadžment u Sportu u Beogradu, dobio zvanje Doktora Menadžmenta.
 • Izabran u zvanje Docenta Menadžmenta na «Alfa» Univerzitetu, Fakulteta Informacionih Tehnologija u Beogradu.
 • Izabran za vanrednog profesora na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“, Fakulteta za Sport u Beogradu.
 • Izabran za vanrednog profesora na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercgovini.(Sarajevo, Tuzla)

Radno iskustvo: 

 • 2014-2015 Američki Univerzitet u Bosni i Hecegovini (AUBIH), Sarajevo, Tuzla, Vanredni Profesor.
 • 2013- Univerzitet“Union“, Fakultet za Sport, Beograd, Vanredni Profesor.
 • 2011-   JP “SRBIJAGAS“, Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima.
 • 2007-2015 Visoka Strukovna Škola za Preduzetništvo, Beograd, Profesor Strukovnih studija.
 • 2007- 2014 “Konstruktor“ DOO, Direktor.
 • 2007- 2011 “Pin Neosoft“ DOO, Direktor.
 • 2006-2007. Findomestic Banka, Menadžer Consumer Lending sektora.
 • 2005-2006. Agrovojvodina-komercservis a.d. holding corporacija,Organizator komercijalnog poslovanja za unutrašnju i spoljnu trgovinu.Likvidacioni Upravnik zavisnog preduzeća”Hemkom”
 • 2004-2005. Rodić MB kompanija, Marketing menadžer i pomoćnik direktora Hiper marketa u Novom Sadu.
 • APOLO Televizija, Lider projekta u organizacionoj i programskoj šemi.
 • 2001-2002. ART DECOR, Marketing menadžer.
 • 2000-2001. TA.Car, Toyota Dealer, Menadžer prodaje i postprodaje

 

Iskustvo stečeno na različitim poljima:

 • Završena škola iz Ekonomije i Finansija u Media Centru(2002), pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije.
 • Napisao priručnike 2007-2017:Upravljanje Promenama, Uvod u Menadžment, Krizni Menadžment, Industrijski Menadžment, Menadžment ljudskim resursima.
 • Napisao oko pedeset radova(2008-2017) na temu Menadžmenta u ekonomiji, Menadžmenta u sportu i u oblasti Bezbednosti na radu.
 • 2003-2004 Provedenih devet meseci u Ratnoj rečnoj flotili, Vojske Srbije i Crne Gore.

 

Termin konsultacija:

E-MAIL: nenad7777@hotmail.com