Prof. dr Nikola Mijatov

OBRAZOVANJE

Filozofski fakultet Beograd: Doktorske studije istorije, modul: Studije savremene istorije.

Stečeno zvanje: Doktor istorijskih nauka 2016-2019

Prosečna ocena ostvarena na studijama 10,0.

Doktorska disertacija odbranjena 19.12.2019: Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo

1945-1953

Filozofski fakultet Beograd: Master studije istorije, modul: Studije savremene istorije

Stečeno zvanje: Master istoričar 2014-2015

Prosečna ocena ostvarena na studijama 10,0.

Master rad odbranjen sa ocenom 10: Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950-1956

Filozofski fakultet Beograd: Istorija, modul: Studije savremene istorije 2010-2014

Stečeno zvanje: Diplomirani istoričar

Prosečna ocena ostvarena na studijama 8,77

Diplomski rad odbranjen sa ocenom 10: Milovan Đilas i britanski laburisti 1950-1955

Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd: 2007 – 2010

Stečeno zvanje: trener borilačkih sportova – džudoa prvog stepena visokog obrazovanja

strukovnih studija.

Prosečna ocena ostvarena na studijama 8,96

Diplomski rad odbranjen sa ocenom 10: Nastanak teorije Džudoa

RADNO ISKUSTVO

– Saradnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd od 2018

– Profesor istorije, nacionalni program: Savremena gimnazija, Beograd 2017-2019

– History teacher (Cambridge IGCSE): Savremena International, Belgrade 2017-2018

– Praksa: Asistent na projektima – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u

Beogradu 2014

JAVNA PREDAVANJA, TRIBINE

– „Da li su e-sportovi sportovi?-nepotrebno priznanje“ – gost predavač, predmet: Sociologija

sporta, strukovne studije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, 20.11.2019.

– „Svestranost u jugoslovenskom sportu i pobeda fudbala“ – gost predavač, predmet: Istraživanja u

oblasti sporta, master studije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, 03.04.2019.

– „Sport i civilizacija“ – gost predavač, predmet: Sociologija sporta, strukovne studije, Fakultet

sporta i fizičkog vaspitanja, 05.11.2018.

– „Etika japanskih borilačkih veština: usponi padovi“ – tribina, Centar za kulturu Smederevo,

02.10.2018.

– „Sport i civilizacija“ – gost predavač, predmet: Sociologija sporta, osnovne akademske studije,

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 05.11.2017.

– „Šta je Smetlište istorije i otkud ono na Fejsbuku?“ – tribina, Umetnička galerija Polet,

03.09.2017.

– „Borilačke veštine: umetnost ili siledžijstvo“ – tribina, Umetnička galerija Polet, 16.06.2017.

– „Vrhunski sport i socijalizam: brak iz računa“ – tribina Bioetičkog društva Srbije, Dom omladine

Beograd, 21.02.2017.

BIBLIOGRAFIJA

Monografije:

 1. Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950-1958, Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019.
 2. Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945-1953, Beograd: Čigoja štampa, Institut za

savremenu istoriju, 2020.

Doktorska disertacija

 1. Спорт у служби социјализма: југословенско искуство 1945-1953

Radovi u časopisima:

 1. „Zdrav stil života i Beogradski maraton: rekreativci ili fanatici?“ – Sociološki pregled vol. LIII (2019),

nо. 1, str. 178–198. – koautor Sandra S. Radenović

 1. „Istorijat izučavanja sociologije sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu“

– zbornik radova: Međunarodna naučna konferencija efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status

dece, omladine i odraslih , 2019, 494-503. – koautor Sandra S. Radenović

 1. „The Case of Milovan Djilas and The European Socialists 1954-1958“ – Istorija 20. veka, god. 37,

2/2019, 217–238.

 1. „Mogućnost implementacije džudoa u školski sport kao mera prevencije nasilja u školama“,

NACIONALNA naučna i stručna konferencija “Aktuelnosti u teoriji i praksi sporta, fizičkog vaspitanja i

rekreacije“, 2019, 59-63. – koautor Sandra S. Radenović

 1. „Почеци социјалистичког спорта у Лесковцу 1945-1953“, Лесковачки зборник LIX, 2019, 395-404.
 2. „Jugoslovenski sport u službi jačanja odbrambene moći zemlje 1945-1950“, Војноисторијски

гласник, 1/2017, 156-172.

 1. „Југославија и уједињавање Западне Европе 1950-1958“, Токови историје, 2016, 177-196.
 2. „Milovan Đilas i britanski laburisti 1950-1955“, Istorija 20. veka, 2015, 27-43.
 3. „Problematika prvih godina rada Državnog instituta za fizičku kulturu“, Efekti primene fizičke aktivnosti

na antropološki status dece, omladine i odraslih – Zbornik radova, 2016, 89-100.

 1. „Istočnjački misticizam u džudou, karateu i aikidou“, SPORT – NAUKA I PRAKSA, 2014, 83-92.
 2. „Sličnosti i razlike u metodici obuke osnovnih tehnika džudoa i džiu džice“, SPORT – NAUKA I

PRAKSA, 2016, 125-131.

 1. „Istorijski razvoj etičkog principa nepovređivanja protivnika u japanskim borilačkim veštinama“,

SPORT – NAUKA I PRAKSA, 2017, 87-100.

 1. „Биоетика јапанских борилачких вештина“, PROCEEDINGS from Second International

interdisciplinary conference „BIOETHICS – THE SIGN OF A NEW ERA” Ohrid, N. Macedonia, 2019,

151-160.

 1. „(Zlo)upotreba fudbala: analiza izveštavanja medija o utakmicama Srbije i Hrvatske 2013. godine“,

SPORT – NAUKA I PRAKSA, 2019, 21-32. – koautor Sandra S. Radenović

 1. „Džudo klan: uloga džudoa u karijerama istaknutih policijskih funkcionera Jugoslavije“, Istorija 20.

veka, 2020, 219-230.

 1. Ethical committees and professional sports – ‘bioethicalization’ of sports as a need, Sport in Society,

2020, koautor Sandra S. Radenović.

 1. Objectification of the Female Body in Sport Events, Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti,

2020, koautori Sandra S. Radenović i Miloš Marković, 2020, 233-244.