Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas  o sledećem:

Podsećamo studente da na ispit OBAVEZNO ponesu Studentsku knjižicu – INDEKS.

Napominjemo studentima koji nisu izmirili finansijska dugovanja za školsku 2015/2016. godinu, da blagovremeno izvrše  uplatu iznosa  duga školarine na tekući račun Fakulteta.

Broj računa : 1055170711 kod AIK BANKE.

U protivnom, neće moći da izvrše prijavu ispita, niti da pristupe polaganju u NOVEMBARSKOM ispitnom  roku.