Beograd, 15. 09. 2016.

r02

Fakultet za sport je nastavio tradiciju sklapanja partnerstava sa kvalitetnim i uspešnim sportskim organizacijama. Ovog puta, Sporazum o saradnji je potpisan sa FIT IN Marko Dimitrijević klubom, čija je osnovna delatnost promocija i unapređenje zdravlja kroz pravilnu fizičku aktivnost.

Delatnost kluba je i kondicioniranje i fizička priprema vrhunskih sportista. Stručnom timu Marka Dimitrijević je poverena odgovornost kondicioniranja, ishrane i suplementacije rvačkog olimpijskog tima Srbije, što je na kraju rezultiralo zlatnom medaljom Davora Štefaneka u Riju.

r03

Naš fakultet nastoji da sklapa prijateljstva sa onim organizacijama koje u svom radu praktikuju primenu savremenih tehnoloških i naučnih dostignuća kako bi se kvalitet usluga podigao na viši nivo.

Sporazum o saradnji potpisali su dekanka prof. dr Ivanka Gajić i osnivač kluba, Marko Dimitrijević. Velika nam je čast da istaknemo da je gospodin Marko Dimitrijević student Fakulteta za sport, na programu Trener u sportu, te da su mu znanja koja je stekao na fakultetu pomogla da odlično obavlja svoj posao u radu sa vrhunskim sportistima.

Fakultet za sport će nastaviti ovu produktivnu praksu proširivanja saradnje sa uspešnim sportskim klubovima i organizacijama koje doprinose da se unapredi stručni rad u sportu.