Beograd, 02. 12. 2016.

Fakultet za sport je stekao nove, međunarodne prijatelje sklopivši Sporazum o saradnji sa Ustanovom za razvoj, istraživanja i obrazovanje u jahanju i u području aktivnosti i terapije pomoću konja „Nazad na konja“, iz Starošnice. Ova ustanova već dugi niz godina realizuje program „Aktivnosti i terapije uz pomoć konja“ koji je verifikovan od strane Socijalne komore Republike Slovenije.

fakulet-za-sport-slovenija

U ime Fakulteta za sport, Sporazum je potpisala dekanka, prof. dr Ivanka Gajić, dok je u ime naših slovenačkih partnera svoju potvrdu dao direktor Aleksandar Goljevšček.

Sistemski razvoj aktivnosti i terapije uz pomoć konja počeo je 50-ih godina 20. veka, kada su lekari i fizioterapeuti počeli da otkrivaju izuzetno pozitivan uticaj konjskog pokreta na ljudski pokretni, nervni i mišićni sistem. Lavinu istraživanja pokrenuo je i neverovatn uspeh mlade danske jahačice Liz Hartel, koja je, uprkos preboleloj dečjoj paralizi, na Olimpijskim igrama 1952. godine osvojila srebrnu medalju u takmičenju sa „zdravim“ jahačima.

Terapije uz pomoć konja sprovodile su se pre svega za lečenje bolesnih osoba ili povreda pokretnog i nervno – mišićnog sistema. Stručnjaci su ubrzo počeli da otkrivaju i druge blagotvorne efekte tretmana uz pomoć konja, koji su uticali na život i rad pojedinaca – i to ne samo sa neuromotornog i senzornog aspekta, već i sa psihološkog, društvenog, emocionalnog i edukativnog stanovišta.

U razvijenim evropskim državama ova metoda danas predstavlja važan deo medicinskih, obrazovnih i psihosocijalnih tretmana različitih grupa osoba sa smetnjama u razvoju i problemima mentalnog zdravlja.

U okviru verifikovanog programa ustanove „Nazad na konja“, sprovodi se obrazovni program stručne edukacije kadra, kojim se osposobljavaju kandidati za sprovođenje pomenutog programa. Sklapanjem Sporazuma o saradnji, Fakultet za sport postaje nosilac licence i legitiman edukator za sledeće programe:

  1. Terapeut za izvođenje terapije pomoću konja;
  2. Pomoćnik za izvođenje terapije pomoću konja;
  3. Vodič konja u programima za izvođenje aktivnosti i terapije pomoću konja;
  4. Stručni saradnik za aktivnosti pomoću konja.

Fakultet za sport će, u saradnji sa novim partnerom, u narednom periodu stvoriti uslove za obrazovanje i edukaciju kadrova u oblasti terapije pomoću konja u Beogradu, u prostorijama našeg fakulteta. Kako bi se znanja i veštine prenele na najbolji mogući način, FZS će ugostiti najbolje predavače iz Slovenije, Austrije, Švajcarske i Švedske.