Izuzetno široka oblast menadžmenta u sportu u Srbiji nažalost nije na pravi način i u dovljnoj meri potkrepljena naučnim i edukativanim materijalima. Ipak, značajan doprinos većoj pokrivenosti menadžmenta u sportu u Srbiji adekvatnom literaturom dala je i prof. dr Ana Gavrilović.

Vanredna profesorka Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ napisala je udžbenik pod nazivom „Menadžment u sportskom turizmu i rekreaciji“ koji je pre svega namenjen studentima master studijskog programa Menadžment u turizmu i rekreaciji i studentima osnovnih studija na sva tri studijskog programa našeg Fakulteta na predmetu Sportski turizam.

Izdavač ovog udžbenika je Fakultet za sport, koji je do sada već štampao osam knjiga i udžbenika i 19 zbornika naučnih radova, a recezenti su bili pokojna dekanka našeg Fakulteta, prof. dr Ivanka Gajić i prof. dr Milan Mihajlović.

– Udžbenik se sastoji iz tri celine. Osnove sportskog turizma obrađuju se u prvom delu. U drugom delu se govori o nastanku i razvoju sportskog turizma u Srbiji, dok je treći deo rezerevisan za analizu učešća srpskog sportskog turizma u ukupnom svetskom turističkom prometu i predstavljanje sportskog turizma u Srbiji i njegove kompletne organizacije – objašnjava prof. dr Ana Gavrilović.

Zanimljivo je istaći da su za potrebe ovog udžbenika kao istraživači učestvovali studenti našeg Fakulteta: Milan Koprivica, Dejan Karović, Jovan Pantić, Jovana Vulinović, Stefan Branežac, Ivan Miletić i Elena Deleva.

– Sportski turizam postaje sve značajnija grana turizma ako se u obzir uzme činjenica da je sve prisutniji trend savremenog čoveka da se bavi sportom, posebno rekreativnim. U skladu sa tim, ovaj udžbenik može da posluži kao preporuka ili vodič za bavljenje određenim sportskim aktivnistima u najlepšim i najatraktivinijim destinacijama – istakala je profesorka Gavrilović koja se sportskim turizmom bavi još od 1998. godine.

Prof. dr Ana Gavrilović bila je stručni saradnik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta na programu pripreme i lečenja sportskih ekipa i nacionalnih reprezentacija, kao i na programu sportske ishrane. Predavač je u Fudbalskom savezu Srbije na programu „Ishrana u sportu“, kao i u Udruženju vaterpolo trenera Srbije na programu „Zdrava ishrana i suplementacija u sportu“. Na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ angažovana je od 2015. godine, a autor je i brojnih naučnih radova.