Trendovi razvoja sporta i neophodnost obrazovanja sportskih stručnjaka, kao i interesi nacionalnog sporta, nametnuli su potrebu za osnivanjem Fakulteta za sport u Beogradu, koji ima za cilј uspostavlјanje visokih stručnih, naučnih i pedagoških, a time i akademskih standarda, usaglašenih sa razvijenim visokoškolskim sistemima Evrope i Bolonjskom deklaracijom, istovremeno negujući najbolјe osobine tradicionalnog srpskog obrazovnog sistema.

Fakultet za sport u Beogradu, kao nova ustanova iz oblasti visokog obrazovanja i jedina čija je matična oblast isklјučivo sport, osnovan je privatnim kapitalom, poseduje dozvolu za rad br. 612-00-00487/2012-04 od 07.08.2012. godine izdatu od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, registrovan je kod Privrednog suda u Beogradu rešenjem br. 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine. Fakultet posluje, sa svojstvom pravnog lica, u okviru integrisanog Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ iz Beograda.

Odlukom republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine, Fakultet ima akreditovana tri studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, kojima su unapređeni prethodni trogodišnji programi, i to:

TRENER U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani trener u sportu“;

MENADŽMENT U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani menadžer u sportu“ i

SPORTSKO NOVINARSTVO – za sticanje akademskog zvanja „diplomirani novinar u sportu“,

kao i dva studijska programa jednogodišnjih master akademskih studija:

MENADŽMENT U SPORTU – za sticanje akademskog zvanja „master menadžer u sportu“ i

MENADŽMENT U TURIZMU I REKREACIJI – za sticanje akademskog zvanja „master menadžer“.

Akreditacija master studijskog programa Trener u sportu je u toku, a akreditacija doktorskih studija u pripremi.

Studije na svakom od studijskih programa osnovnih akademskih studija traju četiri godine, čijim okončanjem student ostvaruje 240 ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) i akademsko zvanje  Bachelor with Honours, te naziv diplomirani. Oni sa većim ambicijama, i adekvatnim prethodnim znanjem, imaju prohodnost ka akademskoj afirmaciji na polju naučno-istraživačkog rada, kroz akademske studije drugog stepena, na nivou od 60 ESPB, čijim okončanjem stiču pravo na akademski naziv master i kasniju prohodnost ka doktorskim studijama. 

Osnovna misija Fakulteta je da sportskim organizacijama i klubovima, obrazovnim, kulturnim i medijskim ustanovama, kao i rastućem sportskom tržištu, u Srbiji i šire, ponudi akademski obrazovan i usko-stručno specijalizovan sportski kadar, sa svim kompetencijama za buduću delatnost, osposobljen da kvalitativno doprinese razvoju sporta, zadovoljavajući najviše standarde.