Prvi upisni rok za upis u narednu godinu studija, tj. prelazak sa trogodišnjih na četvorogodišnje osnovne akademske studije, počinje 06. jula 2015. godine, i traje  do  20 jula 2015. godine. Detaljnije