Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas  o sledećem:

  • Prijava ispita za OKTOBARSKI ispitni rok je obavezna i trajaće od 26. SEPTEMBRA do 06. OKTOBRA 2016. godine. Ispitne prijave predate Studentskoj službi posle isteka ovog roka, smatraće se  nevažećim.
  • OKTOBARSKI ispitni rok počinje 10. OKTOBRA i traje do 23. OKTOBRA 2016. godinePreuzmi termine ispita.

Podsećamo studente da na ispit OBAVEZNO ponesu Studentsku knjižicu – INDEKS.

Napominjemo studentima koji nisu izmirili finansijska dugovanja za školsku 2015/2016. godinu, da blagovremeno izvrše  uplatu iznosa  duga školarine na tekući račun Fakulteta.

Broj računa : 1055170711 kod AIK BANKE.

U protivnom, neće moći da izvrše prijavu ispita, niti da pristupe polaganju u OKTOBARSKOM ispitnom  roku.

Na osnovu svojih ovlašćenja, dekan Fakulteta za sport, je  doneo  odluku  o  produženom upisu u  narednu školsku 2016/17. godinu, do 15. oktobra 2016. godine.

Uslovi za uspis su sledeći:

  • Dokaz o uplati  prve rate  školarine,
  • popunjen ŠV 20 obrazac
  • indeks