• Drop files here or
   Obavezna dokumentacija:
   - dokaz o opštoj zdravstenoj sposobnosti i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od mesec dana);
   - kopija diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje (original na uvid);
   - kopija važeće lične karte / elektronski očitana lična karta;
   - potvrda iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.