U surovom profesionalizmu vrhunskog sportsiste, retkost je sresti mlade ljude koji su odlučili da i najmanji deo slobodnog vremena posvete obrazovanju. Mi na Fakultetu za sport smo ponosni što su, upravo takva dva mlada čoveka naši studenti. Košarkaši Crvene zvezde, Marko Tejić i Nikola Rebić, iskoristili su prvo slobodno pre podne da dođu na Fakultet i ispune svoje akademske obaveze. Kako ih čeka naporna sezona i četiri takmičenja, a time i malo slobodnog vremena, Fakultet im je obezbedio poseban režim studija, sa mentorima koji će im organizovati nastavne aktivnosti u terminima kada budu mogli da ih realizuju, a u međuvremenu će, preko servisa E-nastava, imati svakodnevan uvid u sve nastavne sadržaje i kontakt sa svojim nastavnicima i asistentima. Sigurni smo da će, uz ostvarenje svojih profesionalnih košarkaških ambicija, sa jednakim uspehom savladati i studentske obaveze, i biti uzor drugim mladim sportistima.