U ponedeljak, 30.03.2015. godine, na Fakultetu za sport je organizovano polaganje stručnog dela završnog ispta za sticanje zvanja Sportski operativni trener u vaterpolu. Ispitu je pristupilo 11 kandidata, a komisija će, na čelu sa dr Zoranom Bratušom, rezultate saopštiti u narednih 7 dana. Ovime je i druga grupa polaznika vaterpolo trenera završila program stručnog osposobljavanja. Od njih očekujemo da stečeno znanje primene u trnažnom procesu i postignu još bolje rezultate.