S namerom unapređenja stručnog rada u sportu i kvalitetnije razmene savremenih znanja i iskustava, a sve na osnovu Zakona o sportu, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ nastavio je da potpisuje sporazume sa značajnim sportskim subjektima u Srbiji.

Poslednja u nizu je saradnja koja je sklopljena sa Omladinskim rukometnim klubom Zemun i to u oblasti obrazovno-naučnog rada, permanentnog stručnog osposobljavanja trenera i menadžera, kontrole treniranosti sportista i organizovanja kampova. U cilju praćenja razvoja teorije i prakse u rukometu, Fakultet za sport i ORK Zemun će obezbediti uslove za realizovanje praktične nastave stduentima i njihovo volontiranje u sportskim aktivnostima ORK Zemun, a posebno u realizacji Rukometne akademije „Handball for all“.

– Vrhunskim sportistima i sportskim stručnjacima, kao i članovima ORK Zemun omogući ćemo beneficirano studiranje u vidu umanjenja cene školarine. Takođe, obezbedićemo im i poseban model školovanja prilagođen obavezama sportista i sportskih stručnjaka, od individualne nastave preko konsultacija do realizacije pojedinih oblika nastave i na pripremama i kampovima – sa ponosom je istakla dekanka Fakulteta za sport prof. dr Ivanka Gajić koja je sporazum o saradnji potpisala sa Damirom Stojanovićem, predsednikom ORK Zemun.

Ugovorom je predviđeno da ORK Zemun u skladu sa potrebama i u saradnji sa Fakultetom sprovodi stručno usavršavanje kadrova za svoje potrebe, organizuje stručno-edukativne kampove, seminare i tribine kao i edukaciju u cilju unapređenja medicinske zaštite sportista.