OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE ZA SVE STUDENTE

///OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE ZA SVE STUDENTE

U skladu sa konkursnim uslovima upisa na Fakultet sa sport, obaveštavamo vas da smo, sa Wiener Stadtische osiguranjem a.d.o, ugovorili polisu osiguranja, kojom su, od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), osigurani svi studenti.

Osiguravajuće pokriće je na snazi u periodu od 01.11.2017. do 01.11.2018. godine, 24 sata dnevno i na svakom mestu.

U slučaju štete potrebno je odštampati i popuniti prijavu (drugu stranu overava fakultet) i zajedno sa ostalim, na prijavi navedenim dokumentima, odneti u osiguranje  Wiener Stadtische a.d.o, na adresi Trešnjinog cveta 1, Novi Beograd.

Skeniranu prijavu i dokumentaciju možete proslediti i na e-mail adresu stete.ne@wiener.co.rs a za dodatne informacije možete se obratiti call centru osiguranja 0800 200 800.

Broj polise osiguranja: 100098535

2017-12-18T11:11:02+00:00
Upisna prijava