Dragi studenti,

Povodom početka nove akademske godine u ime Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, kao i u svoje lično ime, poželela bih vam dobrodošlicu u našu visokoškolsku ustanovu.

Obraćajući vam se na ovaj način, elektronskim putem, imam pomešana osećanja radosti i nespokojstva. Radosna sam jer sam u prilici da, kao dekan Fakulteta za sport, pozdravim sve vas, naše brucoše, koji ste ovu obrazovnu instituciju izabrali kao mesto na kome ćete u naredne četiri godine sticati teorijska i praktična znanja iz oblasti savremenog sporta. Sa druge strane, osećam i nespokoj, jer sam po prvi put u svojoj višedecenijskoj prosvetnoj karijeri prinuđena da se budućim studentima obraćam na daljinu i pisanim putem, zbog već poznate epidemiološke situacije u našoj zemlji i odluka Kriznog štaba za borbu protiv virusa COVID-19.

Bez obzira za koji ste se od naša tri studijska programa opredelili – Menadžment u sportu, Trener u sportu ili Sportsko novinarstvo – svesna sam da je odabir visokoškolske ustanove jedna od najvažnijih odluka svakog mladog čoveka. Posebno ako takva odluka korespondira sa vašom ambicijom da u budućnosti ostvarite radnu, ali i životnu karijeru vrhunskih profesionalaca koji će oblikovati – u globalnom smislu sve značajniju – sportsku industriju sutrašnjice.

Kao budući akademski građani, verujem da ste svesni i odgovornosti koja proizilazi iz takvih profesionalnih i ličnih stremljenja. Fakultet za sport biće partner u vašim nastojanjima da izgradite svoju budućnost na zdravim akademskim osnovama i u tome će vam pomoći naš vrhunski nastavni kadar, kompetentni profesori, predavači i saradnici Fakulteta za sport.

Veoma smo ponosni i na uslove u kojima se odvija nastava na našem Fakultetu. Studentima  su na raspolaganju moderno opremljene učionice, računarski kabinet, biblioteka, kao i savremena naučno-istraživačka labaratorija, sa svim potrebnim spravama i alatima za merenje različitih sportskih performansi.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, želela bih da vas uverim da spremno dočekujemo i sve eventualne izazove koji mogu da proisteknu iz nesigurne epidemiološke situacije. Uostalom, dokazali smo da je moguće funkcionisati i u najsloženijim okolnostima vanrednog stanja, proglašenog tokom proleća ove godine, jer se nastava na našem Fakultetu odvijala gotovo bez prekida putem onlajn platforme.

Svesni smo činjenice da je digitalizacija nastavnog procesa prirodna karika u evoluciji sistema obrazovanja, a na Fakultetu za sport ovladali smo instrumentima tzv. hibridnog modela edukacije, koji podrazumevaju da se, pored klasičnih predavanja, u nastavni proces uvedu i elementi onlajn nastave.

Dobro nam došli i želim vam mnogo uspeha tokom studija.

Srdačno,

prof. dr Ivanka Gajić

dekan Fakulteta za sport