Aktivnosti Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ usmerene ka jačanju naučnih i stručnih potencijala, inovaciji znanja i unapređenju međunarodne saradnje sa relevantnim obrazovnim institucijama iz oblasti sporta, sve su intenzivnije.

Posle saradnje koja je još 2014. godine uspostavljena sa bugarskom Nacionalnom sportskom akademijom „Vasil Levski“, potom sa nikšićkim DIF-om i Fakultetom sportskih nauka iz Banja Luke, naš Fakultet sklopio je partnerstvo i sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Temišvara.

Osnovni ciljevi saradnje biće kreiranje kvalitetnijeg pedagoško-obrazovnog procesa kao i permanentnog usavršavanja vlastitih naučno-nastavnih potencijala, a sporazum su u Temišvaru potpisali dekani obe ove visokoobrazovne ustanove – dr Adrian Nagel i prof. dr Ivanka Gajić.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Temišvaru osnovan je 1960. godine i predstavlja jedan od najstarijih i najprestižnijih fakulteta u Rumuniji, a dogovoreno partnerstvo, između ostalog, predviđa:

Razmenu predavača i istraživača za potrebe međusobnih konsultacija, nastave, praktične obuke, istraživačkih aktivnosti i podučavanja u oblasti sporta koja su u obostranom interesu; Realizaciju studentske i nastavničke mobilnosti za potrebe obrazovanja i obuke; Organizovanje naučnih konferencija, seminara i drugih akademskih događaja sa učešćem predstavnika obe institucije; Razmenu studentskih grupa sa ciljem pohađanja akademskih i doktorskih studija, kurseva i praktične obuke kao i razmene sportskih grupa sa ciljem adekvatne pripreme za sportska takmičenja.

U delegaciji našeg Fakulteta, osim dekanke prof. dr Ivanke Gajić bio je i prof. dr Milan Mihajlović, prodekan za nastavu, koji je tom prilikom istakao:

– Veoma smo ponosni na činjenicu da nastavljamo praksu uspešne saradnje sa srodnim fakultetima iz zemalja u okruženju. Sa tim ciljem je i dogovoreno partnerstvo sa temišvarskim Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje. Rumunija je zemlja koja izuzetno poštuje i razvija sport, a njihova dostignuća u sportskoj nauci su veoma dobro poznata. Za nas je čast i veliko zadovoljstvo da sarađujemo sa visokoobrazovnom ustanovom takvog renomea – konstatovao je prof. dr Milan Mihajlović.