Ostvari svoje ambicije, studiraj sa šampionima. Upiši Fakultet za sport i započni svoju profesionalnu karijeru u nekoj od sfera sportske industrije.

Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ i ove godine omogućio je svim zainteresovanim kandidatima predupisnu prijavu za školsku 2022/2023. godinu koja važi od 1. februara do 15. maja i može se popuniti onlajn.

Na osnovnim akademskim studijama Fakultet za sport upisuje ograničen broj studenata na tri studijska programa koja traju četiri godine i koja su zasnovana na Bolonjskoj deklaraciji:

S obzirom da je broj mesta ograničen, popunjavanjem predupisne prijave svi zainteresovani dobijaju prednost prilikom upisa u odnosu na kandidate koji budu imali isti broj bodova, a nisu popunili predupisnu prijavu, kao i popust od 100 evra na godišnju školarinu i to za upis u JUNSKOM upsinom roku.

Ono što je važno istaći je podatak da je Fakultet za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla” nedavno ponovo dobio potvrdu svog dobrog rada i kvaliteta. Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju izdalo je Fakultetu za sport uverenja o novoj sedmogodišnjoj akreditaciji ustanove i studijskih programa.

Za sve zainteresovane kandidate Fakultet za sport će u saradnji sa svojim partnerima, uspešnim sportskim organizacijama, klubovima i medijskim kućama, u narednih nekoliko meseci organizovati zanimljive radionice kojima će se kroz praktični rad sa vrhunskim i poznatim stručnjacima u svojim oblastima približiti deo profesija kojima se mogu baviti diplomci Fakulteta za sport.

Posebno naglašavamo da je program studiranja prilagođen svima koji se aktivno bave sportom i usklađen je sa trenažnim i takmičarskim obavezama, zbog čega su naš Fakultet izabrali mnogi uspešni i poznati sportisti, a sve pojedinosti oko upisa i odgovore na najčešća pitanja možete pronaći OVDE.

Postani deo pobedničkog tima. Upiši Fakultet za sport.

Popuni predupisnu prijavu: