Posle izuzetno uspešne Međunarodne naučne konferencije „Sport zdravlje životna sredina“ koja je održana u decembru prošle godine Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ počeo je pripreme za organizaciju još jednog naučnog skupa. Reč je o Šestoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja“, koja će se održati 17. maja u Beogradu u saradnji sa Nacionalnom sportskom akademijom „Vasil Levski“ iz Sofije.

Teme ove naučne konferencije biće društveno-ekonomski i sociološko-psihološki kontekst pojave nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima, specifičnost sportskih takmičenja sa aspekta menadžmenta bezbednosti, pravni aspekt prevencije nasilja kao i uloga državnih organa, organizatora sportskih takmičenja, neposrednih učesnika, porodičnog vaspitanja i masovnih medija u prevenciji nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima.

Cilj ovog naučnog skupa biće razmena znanja, iskustava i informacija značajnih za rešavanje teorisjkih i praktičnih pitanja iz menadžmenta bezbednosti sportskih takmičenja, sa posebnim osvrtom na prevenciju nasilja na sportskim manifestacijama.

Naučnoj i stručnoj javnosti upićen je poziv za dostavu naučnih radova, a rok je 15. april 2019. godine.