Naučno istraživačka labaratorija Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ počinje sa radom. Ovaj izuzetno ambiciozan projekat realizovan je u sklopu dugoročne strategije razvoja fakulteta i njegove politike kvaliteta, uvažavajući značaj naučno-istraživačkih laboratorija u funkciji unapređenja obrazovno-naučnog rada, kao i razvoja sporta.

Laboratorija je opremljena savremenom opremom koja je sertifikovana za naučno-istraživački rad, a što je još važnije, opsluživaće je najbolji naučni i stručni kadrovi sa Fakulteta za sport, već dokazani u oblastima dijagnostike u sportu, programiranja takmičarske forme, metodike sportskog treninga i kondicioniranja. Ta sinergija vrhinske tehnologije, stručnog znanja i ogromnog iskustva, stavlja se na raspolaganje ne samo studentima, nastavnicima i saradnicima Fakulteta za sport, već i sportskim savezima, klubovima i pojedincima, a u svrhu što kvalitetnijeg individualnog rada i ostvarivanja boljih takmičarskih rezultata.

Ova labaratorija, u okviru redovne delatnosti Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, imaće nekoliko ciljeva:

  • unapređivanje vaspitanja i obrazovanja studenata
  • unapređivanje nastave na osnovnim i master studijama na Fakultetu za sport
  • unapređivanje naučno-istraživačke produktivnosti
  • sticanja uslova za organizaciju i realizaciju doktorskih studija
  • praktične primene stečenih znanja u funkciji sportista
  • savetovanja studenata, trenera, sportista, roditelja.

 

– Praćenje naučnih tendencija u funkciji razvoja nauka o sportu predstavlja uslov na koji se treba oslanjati i bez koga se ne može usavršavati i opstati u stručnom, naučnom, kao i u egzistencionalnom smislu. Opstanak i razvoj jedne institucije nije realno očekivati ako ne postoji stručni kadar, materijalno-tehnički uslovi i dobra organizacija rada – rekao je prodekan za nastavu Fakulteta za sport doc. dr Nemanja Ćopić objašnjavajući razloge ovako kvalitativnog napretka u sistemu nastave.

Ova naučno-istraživačka labaratorija poseduje uslove za realizaciju složenih postupaka istraživanja i merenja kojim se utvrđuje:

  • stanje zdravlja sportista, dece i opšte populacije
  • morfološke karakteristike (procenat masnog tkiva, mišićne mase…)
  • motoričke i funkcionalne sposobnosti (jačina, snaga, brzina, izdržljivost, gipkost, okretnost)

Za utvrđivanje stanja zdravlja, rasta, razvoja i sposobnosti primenjivaće se somatoskopija, antropometrija, ergometrija i motorički testovi.

Veliku koriost svakako će imati studenti sa studijskog programa Trener u sportu, koji će biti u prilici da se upoznaju sa načinom sprovođenja laboratorijskih testova, kao i dijagnostikovanja motoričkih sposobnosti. Takođe, studenti će moći da nauče kakva je dinamika rasta i razvoja motoričkih sposobnosti, zatim  kakva je priroda i struktura samih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i da procene efekte različitih programa vežbanja i uslova rada.

 

 

Redovni profesor Fakulteta za sport i jedan od njapriznatijih sručnjaka za fizičku pripremu prof. dr Vladimir Koprivica istakao je mogućnost široke primene ove labaratorije:

– Ovako moderna i tehnički opremljena labarotorija moći će da se koristi u nastavi, nauci i praksi. Kada je reč o nastavi, obučavaćemo studente da mogu da testiraju sportiste, rekareativce, decu i da iz toga izvuku adekvatne programe rada. Praktičnu primenu labaratorija će imati u testiranju sportista i sportskih ekipa svih uzrastnih kategarorja i davanje preporuka terenerima za praktičan rad i davanje uvida u stanje sportista koje trenira. I na kraju, na osnovu svih dobijenih rezultata testiranja biće omogućeno objavljivanje naučnih i stručnih radova u domaćoj i stranoj periodici – pojasnio je profesor Koprivica.