Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da Fakultet za sport Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“ iz Beograda počinje sa upisom nove generacije studenata u julskom upisnom roku za školsku 2017/2018.

Upis novih studenata vršiće se od 19. juna do 21. jula svakim radnim danom od 09, 00 do 16, 00 časova. Kandidati prilikom upisa polažu prijemni ispit koji nije eliminacionog karaktera i zamišljen je tako da omogući uvid u specifične sklonosti i kvalitete kandidata. Test obuhvata trideset pitanja iz oblasti opšte kulture, poznavanja sporta i kognitivnih sposobnosti.

Za upis na Fakultet za sport nephodni su originali ili overene kopije sledećih dokumenata:

– diploma iz srednje škole ili gimnazije;
–  četiri svedočanstva (1, 2, 3. i 4. razred);
–  izvod iz matične knjige rođenih;
– 3 fotografije 3,5 x 4,5 cm;
– ŠV obrasce, prijavni list i indeks obezbeđuje Fakultet besplatno.

Podesćamo da kandidati koji su popunili predupisnu prijavu ostvaruju pravo na umanjenje školarine u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Više informacija o upisu možete dobiti telefonskim putem na brojeve 011/404-40-50 i 011/404-40-60, kao i putem e-pošte na imejl info@fzs.edu.rs .