Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ potpisao je još jedan međunarodni Sporazum o saradnji, ovoga puta sa Sportskim univerzitetom u Tirani u Albaniji. Sporazum su potpisali rektor Sportskog univerziteta u Tirani prof. dr Agron Cuka i dekanka Fakulteta za sport prof. dr Ivanka Gajić.

Dogovoreno je da perspektiva saradnje dve srodne visokoškolske ustanove obuhvati širok spektar aktivnosti, među kojima su i realizacija zajedničkih naučnih projekata, održavanje međunarodnih konferencija i stručnih panela, zatim objavljivanje radova u naučnim publikacijama, kao i potencijalna razmena studenata i profesora za potrebe predavanja ili istraživačkog rada.

Ovaj sporazum Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ i Sportskog univerziteta u Tirani oslanja se na nedavno parafiran multilateralni Okvirni sporazum, potpisan u Sofiji u Bugarskoj, između velikog broja sportskih fakulteta iz osam balkanskih zemalja.

Delegacija Fakulteta za sport, u kojoj je osim dekanke našeg Fakulteta bio i prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Uroš Mitrović, učestvovala je i na međunarodnoj naučnoj konferenciji sportskih nauka „ICSS 2019“, koju je 6. i 7. decembra u Tirani organizavao tamošnji Sportski univerzitet.

U svom uvodnom izlaganju na otvaranju konferencije, prof. dr Ivanka Gajić istakla je značaj bilateralnih i multilateralnih inicijativa koje osnažuju razvoj regionalne mreže za sportsku nauku i obrazovanje, ali i koje bi u perspektivi mogle da „osim sportskih, osnaže i ekonomske, društvene, pa i političke veze na čitavom Balkanu“.

– Kroz akademsku saradnju imamo priliku da ojačamo ne samo naše profesionalne, već i ljudske spone – istakla je dekanka Gajić.

Na konferenciji je bilo zapaženo i gostujuće predavanje prodekana Fakulteta za sport, doc. dr Uroša Mitrovića o sve izraženijim uticajima digitalnog marketinga, novih medijskih kanala i korporativnog sponzorstva u savremenom sportu. On je, između ostalog, objasnio na koji način “novi mediji i digitalni marketinški alati omogućavaju do sada neviđeni marketinški i prodajni potencijal u industriji sporta“, te da rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazuju da „globalno tržište sponzorstva danas vredi više od 40 milijardi evra“.