U sklopu programa 18. Simpozijuma „Fizičko vaspitanje i sport mladih“, koji je od 25.-27. septembra održan u Ohridu (Republika Makedonija), Fakultet za sport je potpisao Sporazum o saradnji sa još jednom eminentnom organizacijom u oblasti Fizičkog vaspitanja i sporta u regionu Balkana- Federacijom sportskih pedagoga Makedonije. Sporazumom je obuhvaćeno osavremenjavanje postojećih i koncipiranje novih programa akademskih studija i stručnog osposobljavanja trenera i menadžera u sportu, izrada zajedničkih međunarodnih naučnih programa i projekata, organizacija naučno-stručnih skupova, razmena naučnih informacija i publikacija, kao i razmena akademskog i stručnog kadra. Sporazum su, u prisustvu rektora, dekana i profesora državnih i privatnih univerziteta i fakulteta u oblasti Fizičkog vaspitanja, sporta, medicine i pedagoških nauka iz Makedonije, Bugarske, Srbije i Crne Gore, potpisali predsednik Federacije sportskih pedagoga Makedonije, prof. dr Aleksandar Naumovski i prodekan Fakulteta za sport, prof. dr Branko Bošković (na fotografiji).
Pored potpisavanja Sporazuma o saradnji, Fakultet za sport je na ovom značajnom Simpozijumu, za koji je bilo prijavljeno oko 100 autorskih radova, bio zastupljen sa dva naučna rada: „Efikasnost programa koordinacije u zavisnosti od interakcijskih odnosa i stanja psiholoških i socijalnih regulativnih mehanizama“, autora prof. dr Franja Fratrića, prof. dr Ivanke Gajić i Ma Milivoja Jovčića, i „Uticaj sistema rukovođenja na kvalitet trenažnog procesa u sportu“, autora prof. dr Branka Boškovića i Ma Nenada Manojlovića.