O ugledu profesora koji rade na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ najbolje govori podatak da je njihov rad i te kako prepoznat u naučnoj zajednici, pa su shodno tome redovni učesnici i predavači na raznim naučnim skupovima u zemlji, ali i u regionu.

Upravo na jednoj takvoj naučnoj radionici u Sarajevu u organizaciji Saveta Evrope, Ministarstva civilnih poslova BiH i Pokreta za borbu protiv govora mržnje u sportu (Combating hate speech in sport) učestvovala je i doc. dr Ivana Parčina koja na našem Fakultetu predaje na Katedri za menadžment u sportu. Osim našeg i predstavnika domaćina u Sarajevu su predavanja održali i eksperti iz Grčke, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije,  Makedonije i Albanije.

Cilj ove radionice je bio da se razvije bolje razumevanje posledica koje govor mržnje u sportu ima na mlade, identifikuju mere za prevenciju govora mržnje u sportu kao i da se podigne pažnja na manipulaciju navijačkih grupa u političke svrhe. Doc. dr Ivana Parčina, koja je autor preko 50 naučnih radova, održala je predavanje na temu „Rodna ravnopravnost u sektoru obrazovanja i sporta u Srbiji“.