Naš Fakultet će imati priliku da ugosti prof. dr Sandru Mandić sa Univerziteta Otago iz Danidina (Novi Zeland), akademskog lidera Labaratorije aktivnog života na Fakultetu za fizičku kulturu, sport i vežbanje. Tom prilikom, naša uvažena gošća održaće predavanje na temu Fizička aktivnost i zdravlje, u četvrtak, 28. aprila, sa početkom u 12 časova u amfiteatru Fakulteta za sport.

Jedan od glavnih globalnih problema 21. veka jeste nedostatak fizičke aktivnosti sve većeg broja ljudi. Gospođa Mandić je rukovodilac studije BEATS, čije se istraživanje bazira upravo na podizanju nivoa fizičke aktivnosti pojedinaca, integrišući je u svakodnevni život, korišćenjem aktivnog transporta u školu. Reč je o multidisciplinarnom i multisektorskom pristupu koji prati adolescente iz Danidina, uzimajući u obzir individualne, socijalne, političke činioce, kao i faktore životne sredine. Rezultati navedene studije o uticaju na zdravlje adolescenata biće izloženi u toku predavanja.