Prof. dr Zoran Mašić, nastavnik na Fakultetu za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla” održao je predavanje u okviru savetovanja “Ekološko rekreativni kampovi u funkciji zaštite prirodnih resursa” u Perućcu od 15. do 17. oktobra .

Savetovanje su organizovali Asocijacija “Sport za sve”, Beograd uz pokroviteljstvo Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Domaćin je bio JP “Nacionalni park Tara”

Tema prof. dr Mašića bila je “Sport, rekreacija i ekologija – kroz kontinuiranu edukaciju sačuvajmo prirodu”. Predavanje je trajalo više od 30 minuta.

Na savetovanju je bilo oko 40 učesnika iz svih krajeva Srbije, od Kosovske Mitrovice do Subotice. Imali su priliku da čuju predavanja iz nekoliko oblasti koje se tiču ekologije, organizacije rekreativnih kampova, boravka u prirodi i rekreacije. Bilo je ukupno pet predavača i drago mi je što sam bio jedan od njih. Sve je bilo besprekorno organizovano”, istakao je prof. dr Zoran Mašić.

Za učesnike je organizovan obilazak eko kampa i plovidba jezerom Perućac, tokom koje su skupljali plastični otpad uzvodno od brane, a tokom poslednjeg dana posetili su i izložbu o Nacionalnom parku Tara u Bajinoj Bašti.