Predrag Bajić rođen je 1982. godine u Beogradu.

Diplomirani je menadžer masovnih medija (Akademija lepih umetnosti u Beogradu) i master komunikolog (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu).

U novinarstvu je od 2002. godine, kada je počeo da piše za Dnevni sportski list „Sport“. U Nezavisnom dnevnom listu „Vesti“ (frankfurtske) je radio od 2004. do jeseni 2018, kada je postao asistent na predmetima vezanim za novinarstvo i medije na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Tokom novinarske karijere izveštavao je sa brojnih sportskih takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Autor je više naučnih članaka i učesnik naučnih skupova u našoj zemlji i u inostranstvu.

E-MAIL: predrag.bajic@fzs.edu.rs