SVI STUDENTI DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE NA SVA TRI STUDIJSKA PROGRAMA, PO VAŽEĆEM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PO KOME SU I UPISANI, IMAJU PREDVIĐENE OBAVEZNE IZBORNE PREDMETE, KOJE SU DUŽNI DA PRIJAVE ZA ZIMSKI I LETNјI SEMESTAR TEKUĆE AKADEMSKE 2017/2018. GODINE.
STUDENTI STIČU PRAVO PRISTUPA PRIJAVI, TEK PO UPISU U ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU.
ROK ZA PRIJAVU PREDMETA JE OD 01. SEPTEMBRA DO 01. OKTOBRA 2017. GODINE.
POPUNјEN FORMULAR ZA PRIJAVU IZBORNIH PREDMETA PREDAJE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI.
MOLIMO STUDENTE DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU DATIH UPUTSTAVA ZA PRIJAVU IZBORNIH PREDMETA, JER NIKAKVE NAKNADNE PRIJAVE ILI DOPUNE NEĆE BITI MOGUĆE.

U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA, MOLIMO BLAGOVREMENO KONTAKTIRAJTE STUDENTSKU SLUŽBU.