Generalna skupština Evropske platforme za sportske inovacije EPSI, čiji smo član od 2017. godine, održana je u Kući sporta u Briselu. Tokom zasedanja učesnici su razgovarali o razvoju strategije organizacije koja bi trebalo da se fokusira na povećanje broja članica i njihovu međusobnu saradnju uz nesebičnu podršku svim inovativnim sportskim organizacijama. Kao predstavnik Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ skupštini je prisustvovao doc. dr Dragan Atanasov, prodekan za nastavu.

Osnovni cilj ove organizacije jeste da objedini znanje iz oblasti sporta i biznisa, ali i ne samo to. Tokom sednice skupštine, tačnije u drugom delu panela, pridružila nam se organizacija pod imenom ClusSport koja svoje aktivnosti usmerava i ka saradnji sa kompanijama iz oblasti razvoja loklanih samouprava, klastera, novih tehnologija. Dakle EPSI i ClusSport su našle zajednički interes kako bi nastupile na tržištu, prvo pred Evropskom sportskom komisijom, pa onda i prema kompanijama koje bi imale želju da sarađuju sa ovakvom vrstom organizacije – rekao je doc. dr Atanasov.

Naš Fakultet dao je i konkretan doprinos ovom vrlo značajnom međunarodnom skupu:

Tokom sastanka se razgovaralo i o izradi buduće Strategije EPSI-ja, a naredna dva do tri meseca bićemo aktivno uključeni u pisanje ovog za organizaciju veoma važnog dokumenta. Kako je jedna od tema bila i saradnja sa političkim establišmentom i političkim organizacijama predložio sam da uspostavimo saradnju sa Savetom Evrope tačnije EPAS-om. Preuzeo sam obavezu da u ime EPSI-ja delegiram temu koja bi bila osnov za početak naše saradnje, a u tom procesu očekujemo podršku direktora Direktorata za demokratiju Saveta Evrope gospođe Snežane Samardžić Marković – istakao je Atanasov i dodao: – EPAS je telo Saveta Evrope nadležno za pitanja iz oblasti sporta na čijoj agendi se nalaze segmenti koja su i te kako važni za celokupni sistem sporta, ali i Evropske komisije. To su pre svega konvencije koje je proizveo Direktorat kojim upravlja gopođa Samardžić Marković, a koje se odnose na brobu protiv nameštanja mečeva, nelegalnog klađenja i borbu protiv nasilja u sportu. S obzirom da se naš Fakultet bavi istim pitanjima, ali u oblasti primene kroz naučne konferencije koje organizujemo, sigurni smo da će gospođa Snežana Samardžić Marković podržati našu inicijativu da se EPSI aktivnije uključi u rad EPAS-a.

Takođe, treba istaći da prvi ovogodišnji bilten Evropske platforme za sportske inovacije (EPSI) uz informacije koje pruža o događajima, izazovima i projektima koji utiču na razvoj sporta, sadrži i izveštaj sa 4. Međunarodne naučne konferencije Sport, zdravlje, životna sredina koju organizuje Fakultet za sport.

Poseban akcenat je stavljen na usmerenje našeg Fakulteta kao mlade akademske institucije ka praćenju trendova u oblasti sporta i neophodne veze nauke i sporta u službi podizanja granica ljudskih mogućnosti. Konferencija je opisana kao društveno značajni događaj koji pokušava da pruži odgovore na pitanja koja egzistiraju u oblasti savremenog sporta, zdravlja i životne sredine i da ih oblikuje u funkcionalna znanja primenjiva u društvu.