Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ nastavlja sa bogatom izdavačkom delatnošću. Poslednjeg dana prošle godine svetlost dana je ugledalo osmo izdanje naučnog časopisa „Sport, mediji i biznis“.

Novi urednik, prof. dr Dejan Dašić, najavio je određene promene, koje će doprineti još većoj vidljivosti našeg naučnog časopisa.

Zahvaljujući velikoj podršci menadžmenta Fakulteta za sport na čelu sa Bojanom Sekulićem, predsednikom Saveta, krenuli smo u proces rebrendiranja naučnog časopisa. Prvi korak je postavljanje časopisa na Open Journal Systems platformi, tačnije OJS 3.3.0.13 poslednoj verziji. Biće prijavljen i indeksiran u brojnim indeksnim bazama i repozitorijumima, a od ovog meseca izdavač časopisa Fakultet za sport je član CrossRef-a čime dobija svetsku prohodnost i transparentnost“, istakao je prof. dr Dejan Dašić.

Novost je i periodika izlaska, kao i sajt časopisa na adresi www.smb.edu.rs.

Odlučili smo da od ove godine, časopis umesto jednom, izlazi dva puta godišnje. Takođe biće publikovan na srpskom jeziku, na ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku. Svi radovi moći će ubuduće da se prijavljuju isključivo preko platforme www. smb.edu.rs. Želimo da imamo svetsku vidljivost i zato ćemo se potruditi da sve bude urađeno po najvišim svetskim standardima. Cilj je da što više napredujemo u kategorizaciji. Sada imamo kategoriju M53, naredni korak je M52, ali ni tu se neće stati“.

Prof. dr Dejan Dašić je istakao da očekuje veliko interesovanje naučnih radnika da publikuju radove u naučnom časopisu u izdanju Fakulteta za sport.

Radovi koji se dostavljaju časopisu „Sport, mediji i biznis“ moraju posedovati sadržaj istraživanja koja prethodno nisu publikovana na engleskom ili nekom drugom jeziku. Takođe, podnešeni radovi ne smeju biti u procesu razmatranja za publikovanje u nekom drugom časopisu, te njihova publikacija mora biti odobrena od strane svih autora potpisanom izjavom. Mogu se prihvatiti i radovi in extenso koji su prethodno delimično izloženi na naučnom/stručnom skupu, pri čemu su autori to dužni da na odgovarajući način naznače. Izdavač zadržava pravo provere originalnosti dostavljenog rada specijalizovanim softverom za otkrivanje plagijata“, kaže prof.dr Dejan Dašić.

Najbliži saradnici prof. dr Dejana Dašića u izradi naučnog časopisa biće zamenik glavnog i odgovornog urednika doc. dr Ivana Parčina, prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta za sport i asistent Predrag Bajić, MA.

Sve dalje informacije možete pronaći na sajtu časopisa www.smb.edu.rs i dobiti putem e- adrese smb@fzs.edu.rs . Aktuelni i svi raniji brojevi su dostupni i na adresi https://www.fzs.edu.rs/nauka/izdavastvo .