Prof. dr Ivanka Gajić,  dekan

Ivanka Gajić rođena je 1956. godine u Jagodini, gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu za menadžment u sportu. Već u vreme studija, a i kasnije u svojoj profesionalnoj karijeri, posvetila se naučno-istraživačkom, stručnom i praktičnom radu u oblasti razvoja sporta i edukacije mladih. Iskustvo koje je stekla u obrazovanju mladih sportista je našlo utemelјenje u osnivanju Sportske gimnazije, na čijem čelu se nalazila niz godina. Program i rad prilagođeni potrebama sportista, čiji je i idejni tvorac, naišli su na pozitivno mišlјenje javnosti.

Učestvovala je na mnogobrojnim razvojnim projektima iz oblasti fizičke i sportske kulture kao član tima Košarkaškog Saveza Jugoslavije, idejni je tvorac i aktivni učesnik u realizaciji projekta Fakultet za sport, posebno sa aspekta školovanja mladih sportskih talenata u zemlјi. Stručni je konsultant više sportskih organizacija, srednjih i visokoobrazovnih institucija; sarađuje sa velikim brojem naučnih, stručnih i NVO institucija u zemlјi i inostranstvu.

Za razvoj sporta i školskog obrazovanja dobila je niz priznanja, od kojih je najznačajnija „Oktobarska nagrada grada Beograda„ 1994. godine, za doprinos u razvoju sporta i obrazovanja mladih sportista.

Aktivno se bavila sportom i igrala košarku u KK „Voždovac“ i KK „Partizan“.

Knjigu nastavnika možete pogledati OVDE.

PODACI O NAUČNIM RADOVIMA