Udruženje pravnika Srbije je i ove godine, po 32. put, organizovalo Kopaoničku školu prirodnog prava. Ovaj eminentni naučni skup je održan od 13. do 17. decembra na Kopaoniku, a kao i obično realizovan je kroz heksagram od šest katedri. Prvu katedru sačinjavaju sekcije: život, zdravlje, ekologija, sport.

Naš ugledni profesor na predmetu Menadžment sportskih objekata prof. dr Zoran Mašić, izložio je rad na temu: “Zakonske procedure primene dijagnostike u sportu”.

– Ovaj naučni rad ima tri dela i odnosi se na: preventivne zdravstvene preglede, ulogu klupskog lekara i doping kao najveću pošast savremenog sporta. Zajedno sa mnom u izradi ovog naučnohg rada učestvovali su van. prof. dr Nina Đukanović iz Beograda i red. prof. dr Žarko Kostovski iz Skoplja. Kao i uvek do sada, ovaj naučni skup bio je veoma dobro organizovan – konstatovao je prof. dr Zoran Mašić.

Prihvaćeni radovi su objavljeni u časopisu za pravnu teoriju i praksu “Pravni život”. (Tematski broj “Pravo i snaga umnosti”).