Od studenta Fakulteta za fizičko vaspitanje, preko profesora fizičke kulture u srednjim školama, predavača na Vojnoj i Policijskoj akademiji i rada u nekoliko visokoškolskih ustanova, put je koji je u bogatoj karijeri prošao prof.dr Zoran Mašić. To je samo deo bogate biografije sa kojom je 2019. godine došao na Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“. Zoran Mašić je jedan od najpoznatijih akademskih stručnjaka u oblasti Menadžment u sportu. Upravo na ovom studijskom programu profesor Mašić ima jednu od vodećih uloga na Fakultetu za sport.

„Na Fakultet za sport sam došao na poziv pokojne dekanke Ivanke Gajić. Insistirala je i moram da kažem da sam uradio pravu stvar. Pojedine kolege sam znao od ranije, sve su to vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Sarađujemo veoma dobro, a Fakultet za sport odlično funkioniše na svim nivoima“, kaže Zoran Mašić.

O studijskom programu Menadžment u sportu, profesor Mašić je rekao:

„Struktura studijskog programa je odlična. Sa osnovama menadžmenta studente upoznajemo kroz predmet Uvod u menadžment, gde se uči o opštim principima i terminologiji u menadžmentu. U drugoj godini na to se priordno nadovezuje Menadžment u sportu, gde dolazi na neki način do malo uže specijalizacije. Kasnije na trećoj godini studija na red dolazi Strategijski menadžment i Menadžment u sportskoj rekreaciji, a onda u četvrtoj godini sve to dodatno proširujemo kroz Menadžment sportskih objekata, takmičenja i organizacija. Tu je i predmet Bezbednost u sportu, koji je veoma značajan. Sve je veoma sistematično poslagano i tu imamo jednu lepu trasu postepenog sticanja znanja“.

Na pitanje kako funkcioniše odnos nastavnika i studenata, profesor Mašić je rekao da je dobra međusobna komunikacija ono što u kvalitativnom smislu izdvaja Fakultet za sport.

„Bio sam prvi student prodekan na Fakultetu za fizičko vaspitanje. To mi je mnogo pomoglo da shvatim kako treba da izgleda relacija profesor – student. Suština je u pristupu. Mora da postoji uzajmno poštovanje, a do toga dolazimo samo preko znanja. To je jedini pravi argument. Ne želim od svog ispita i predmeta da stvaram bauk. Imamo definisan sistem bodovanja, koji se odnosi na vežbe, radove. Često kažem studentima da oni sami sebe ocenjuju. Moje je samo da to konstatujem. Sve to funkcioniše kako treba“, istakao je prof.dr Zoran Mašić.

Za studente je veoma važna povezanost teorijskog znanja sa njegovom praktičnom primenom. Upravo tim segmentom, je profesor Mašić na Fakultetu za sport najzadovoljniji.

„Svi se trudimo da to povežemo na pravi način. Kolege koje su na studijskom programu Trener u sportu imaju najsavremeniju naučno-istraživačku laboratoriju koja predstavlja pravo bogatstvo ovog Fakulteta. To je sjajna stvar, gde studenti mogu odmah da primene svoje znanje. Tačno je da u menadžmentu možda ima malo više teorije, ali sve to ako se predstavi na pravi može da se koristi u praksi. Završio sam Fakultet za fizičko vaspitanje, ali su mene zanimale mnoge druge stvari vezana za ekonomiju, menadžment, marketing. Nisam bio vezan za ono što mi je uža specijalnost. To pokušavam i studentima da prenesem. Bitno je da se vidi šira slika, ne samo zbog školovanja, već zbog života. Bitno je da stvorimo akademske građane, ali ništa manje nije važna uloga da odavde studenti izađu kao kvalitetniji ljudi“, zaključio je Zoran Mašić.

U prilog visokih kompetencija profesora Mašuća govori i podatak, da je samostalno ili u koautorstvu  objavio preko 120 stručnih i naučnih radova. Od 1996. godine istražuje „novu“ antropomotoričku osobinu nezaobilaznu u sportu – dinamičku čvrstoću. Autor je dve monografije i tri udžbenika, te recenzent pet knjiga iz oblasti borenja, treninga i organizacije sporta. Učestvovao je u realizaciji deset naučno istraživačkih i razvojno stručnih projekata. Trenutno je angažovan i na izuzetno ambicioznom projektu Evropske unije o vežbanju za starije od 65 godina, na kome sarađuje pet zemalja, a Srbija je jedina zemlja van EU. Takođe, sa Institutom za kriminiloška i sociološka istraživanja profesor Mašić radi obimno istraživanje kako rekreativne aktivnosti utiču na proces resocijalizacije osuđenika.

Član je uređivačkog ili naučnog odbora nekoliko časopisa i zbornika, a od 2005. godine i član redakcije biblioteke “Academio” Zadužbine Andrejević. U nacionalnom adresaru sporta Srbije među prepoznatim akademskim sportskim stručnjacima, naveden je u oblasti Menadžment u sportu.

Takođe, ima i bogato sportsko iskustvo. Nosilac je crnog pojasa 5. dan stepena za karate i instruktorskog zvanja Šihan Okinava Кarate-Do Asocijacije Japan. U sportskim organizacijama obavljao je brojne dužnosti, a sada je Sportski direktor Srpske aikido federacije, predsednik Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju „Partizan-Čukarica“ i počasni član Asocijacije „Sport za sve“ Beograd.