Ohrid, jun 2015. godine.

Nastavljajući svoje aktivnosti na planu edukacije mladih sportista i njihovih trenera, nakon Zlatibora i Košarkaškog kampa “Crvena zvezda Telekom”, Fakultet za sport se uključio u rad i Rukometne akademije “Andrea Lekić”, koja svoje aktivnosti ove godine realizuje u Ohridu. Profesori Branko Bošković i Franja Fratrić imali su višestruki zadatak. Prvenstveno da edukuju više od 70 mladih sportista, devojčica i dečaka iz 13 zemalja, govoreći im o zdravom stilu života, pravilnoj ishrani, neophodnoj higijeni, adaptaciji na stres u toku treninga i na samom takmičenju i drugim pitanjima koja su se tokom predavanja nametnula kroz interakciju sa zainteresovanom publikom.

Druga, ne manje važna, obaveza naših nastavnika bila je provera praktičnog rada nekolicine studenata Fakulteta za sport koji svoju obaveznu praktičnu nastavu realizuju kroz trenerski i menadžerski rad na akademiji.

Pored prethodnih, nemetnula se i treća obaveza, izrada analize iz koje bi proistekli predlozi za dalje unapređenje i podizanje kvaliteta rada na akademiji, koja nosi ime po najboljoj svetskoj rukometašici i studentkinji Fakulteta za sport, Andrei Lekić, na najviši profesionalni nivo, koji i zaslužuje.

Kroz rad akademije za mlade rukometne talente svakodnevno je organizovano, pod adekvatnim stručnim nadzorom, niz raznovrsnih specijalizovanih treninga, kojima mladi sportisti razvijaju svoje individualne sposobnosti i podižu nivo tehničke i taktičke obučenosti. Sve to pod stalnom kontrolom kompetentnih trenera različitih specijalnosti, sportskih psihologa i medicinskog tima.

Značajna novina u radu Rukometne akademije “Andrea Lekić”, od ove godine, je međunarodni sastav stručnog tima, koji broji preko 20 članova, čime je ova akademija stekla još jednu komparativnu prednost u odnosu na sportske kampove i druge uobičajene oblike organzovanih okupljanja mladih sportista. Profesori Bošković i Fratrić i sa njima su obavili jednu stručno-edukativnu diskusiju vezanu za rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

Uz dogovor da se vidimo i naredne godine, ostavili smo svoje domaćine u vedroj i radnoj atmosferi, kakvu i zaslužuje rad sa omladinom.