Fakultet za sport i Srpska joga unija započinju realizaciju programa stručnog osposobljavanja za zvanje Sportski operativni trener joge. Nastava će se realizovati po programu predviđenim Pravilnikom o stučnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a pohađaće je 38 polaznika. Opšti deo plana stučnog osposobljavanja, u obimu od 80 nastavnih časova, realizovaće se na Fakultetu za sport, počev od subote, 10. maja 2014. godine i njim će biti obuhvaćeni sledeći nastavni sadržaji:

1)     osnove sporta;
2)     osnove sportske antropologije;
3)     osnove funkcionalne anatomije;
4)     osnove fiziologije sporta;    
5)     osnove psihologije sporta;
6)     osnove sportske medicine;
7)     osnove sportske metodike;
8)     osnove sportske statistike i informatike;
9)     osnove teorije treninga;
10)  osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji.

Posebni deo plana stručnog osposobljavanja realizovaće se u organizaciji Srpske joga unije, pod nadzorom i kontrolom Fakulteta za sport.

Svim polaznicima želimo puno uspeha u predstojećem radu, kako bi sa uspehom savladali predviđene aktivnosti.