Rođena je 1988. godine u Nikšiću.

Posle završene srednje škole u Podgorici, upisuje Defekološki fakultet Univerziteta u Beogradu na smeru prevencija i tretman poremećaja u ponašanju. Nakon diplomiranja počinje da radi u Specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti i upusuje master studije na istom fakultetu.

Odbranila je master rad na temu „Prisustvo antisocijalnog i graničnog poremećaja ličnosti kod lečenih zavisnika“. Posle toga upisuje i završava   edukaciju za psihoterapeuta iz oblasti Transakcione analize.  Doktorske studije upisuje 2021. godine na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul za fizičko vaspitanje.

U okviru psihoterapeutskog angažovanja individualno i u okviru grupnog rada je radila sa decom i zavisnicima od psihoaktivnih supstanci. Imala je višegodišnje angažovanje u osnovnoj školi na mestu stručnog saradnika, a sada radi na mestu direktora Sportske gimnazije „Sportium“.  U okviru profesionalnog angažovanja i rada na doktorskim studijama usmerava se na rad sa mladim sportistima, organizacijom i  metodikom nastave.