MA Radmila Đurović

Rođena je 20.10.1988. godine u Nikšiću. Osnovnu školu je završila u Nikšiću, a srednju školu u Podgorici.

Defektološki fakultet (sadašnji Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju), Univerziteta u Beogradu, smer prevencija i tretman poremećaja u ponašanju, upisala je 2007. godine, a diplomirala je 2011. godine. Na istom falultetu je završila master studije.

Edukaciju za psihoterapeuta Transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner) završila je 2013. godine. Trenutno je na doktorskim studijama.

Radno iskustvo:

  • Specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti  – savetodavni rad sa zavisnicima
  • Osnovna škola- stručni saradnik

Aktivno se bavi atletikom (trčanje na duge pruge).

Termin konsultacija:

E-MAIL: rdjurovic88@gmail.com