Poštovani studenti,

S obzirom na novonastale okolnosti i činjenicu da se na Fakultetu za sport od utorka 17. novembra nastava odvija onlajn, izmenjen je i režim rada fakultetske biblioteke. Shodno tome, obaveštavamo vas da je radno vreme fakultetske biblioteke svakim radnim danom od 13 do 15 časova.