Beograd, 18. 10. 2016.

Fakultet za sport raspisao je KONKURS za upis kandidata na Program stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Programi mogu biti I, II ili III nivoa, a nakon polaganja završnog ispita stiču se uslovi za dobijanje dozvle za rad, od strane odgovarajućeg granskog nacionalnog saveza, za sledeća zanimanja:

 1. Trener u sportu;
 2. Instruktor u sportu;
 3. Organizator rekreacije u sportu;
 4. Sportski propagandista;
 5. Organizator sportskog poslovanja;
 6. Menadžer u sportu;
 7. Sportski posrednik;
 8. Sudija u sportu;
 9. Sportski vodič;
 10. Sportski dokumentalista;
 11. Novinar u sportu;
 12. Sportski spasilac.

Programi stručnog osposobljavanja su obima od 60, 120 ili 240 časova. Kandidati se mogu prijaviti na Fakuletu za sport, u ulici Narodnih heroja 30/I na Novom Beogradu, svakog radnog dana od 09,00 do 17,00 časova u sobi broj 11 kod koordinatora programa doc. dr Igora Radoševića (011/404-40-62; igor.radosevic@fzs.edu.rs).

Postoji mogućnost on-line prijavljivanja, koje možete izvršiti OVDE.

Nakon prijavljivanja, zainteresovani kandidati će biti blagovremeno obavešteni kada bude formirana grupa za koju su se prijavili.

Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

 • popunjen prijavni list;
 • original ili kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završena srednja škola;
 • kopiju važeće lične karte;
 • potvrdu iz sportskog kluba, organizacije, teritorijalnog ili granskog saveza o prethodnom sportskom stažu.

Nastava će se izvoditi produženim vikendom, u vremenu od 17,00 do 20,45 časova četvrtkom i petkom, a od 09,00 do 17,00 časova subotom i nedeljom, ili u drugim terminima usaglašenim sa polaznicima, na Fakultetu za sport.

Konkurs možete preuzeti OVDE.