U okviru Erasmus + sport projekta, „River Quiz“ jedna od aktivnosti koja će nam najviše pomoći u domenu održivosti i primene dobre prakse, održana je 2. aprila u prostorijama Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Posle snimljenih sportskih aktivnosti za decu uzrasta od 6 do 11 godina sa idejom da deca na zabavan način nauče koliko odgovornosti je na njima i kakvu značajnu ulogu imaju u zaštiti voda i vodnih resursa, saradnju smo nastavili sa deset pažljivo izabranih edukatora.

Održali smo radionicu na kojoj su doc. dr Adam Petrović i doc. dr Svetlana Petronijević prisutnim učiteljima, nastavnicima fizičkog vaspitanja i animatorima, približili koncept igre u učenju. Petrović je govorio o vrednosti igre i njenim pozitivnim efektima povezujući ih sa senzitivnim periodima razvojnih motoričkih sposobnosti. Svetlana Petronijević je prikazala set alata za učenje koji obuhvataju različite metodičke pristupe koje će edukatori dalje moći da koriste u radu sa decom.

Video snimci koji su nastali u zemljama učesnicama projekta prikazani su entuzijastima koji rade sa decom. Razmena iskustava sa edukatorima koji su prisustvovali radionici nam je izuzetno koristila i zajedno smo došli do značajnih zaključaka. Raduje nas što će učitelji i nastavnici uvrstiti dobijene materijale u nastavu i zajedno sa decom doprineti očuvanju vodnih resursa.

Zahvaljujemo se svim prisutnima i radujemo se nastavku saradnje. Pozivamo sve da pogledaju rezultate našeg rada na https://www.facebook.com/RIVER-QUIZ-Project-100898118974665/

Zainteresovani za materijal koji je korišćen na radionici mogu se javiti koordinatorki projekta u Srbiji mejlom na ivana.parcina@fzs.edu.rs